Javni pozivi i konkursi

Datum Dokument
11.07.2024. 599 Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalno- ekonomskog razvoja za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2025. godinu
02.07.2024. 599 Javni poziv za dodjelu novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane 2024
02.07.2024. 598 Javni oglas za podnošenje prijava za sanaciju stanova u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za koje je zaključen ugovor o zakupu stana
26.06.2024. 599 Javni poziv za dodjelu novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije _
12.06.2024. 599 Javni poziv za refundaciju dijela troškova certificiranja proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga za obrte i MMSP-ove na području Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu
12.06.2024. 599 Javni poziv za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP-ove sa područja Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu
12.06.2024. 723 Javni konkurs o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekata u ulici Tina Ujevića u Sarajevu, u skladu sa Regulacionim planom „Bjelave- Mejtaš“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 07/12)
10.06.2024. 599 Javni poziv za sportsku rehabilitaciju pripadnika boračke populacije sa područja općine Centar Sarajevo na Olimpijskom bazenu Otoka
05.06.2024. 598 Javni ogas za podnošenje prijava za dodjelu u zakup stanova u vlasništvu Općine Centar Sarajevo
04.06.2024. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje člana/ice komisije za odabir projekata po LOD metodologiji 2024
28.05.2024. 599 Javni poziv - vlasnicima objekata individualnog stanovanja na području Općine Centar Sarajevo, za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti objekata individualnog stanovanja
28.05.2024. 599 Javni poziv etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Centar Sarajevo, putem Upravitelja, za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske
20.05.2024. 598 Javni poziv/oglas/natječaj za davanje u zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata za tople i hladne napitke i snack proizvode za potrebe Općine Centar Sarajevo - update 21.05.2024
16.05.2024. 598 Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke i tehničke poslove na radno mjesto:
14.05.2024. 599 Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Centar Sarajevo
09.05.2024. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2024. godini
29.04.2024. 599 Javni poziv za podnošenje prijav - zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike
26.04.2024. 599 Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu
26.04.2024. 599 Javni poziv za realizaciju programa poticaja za unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu
18.04.2024. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe 2024
17.04.2024. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo
17.04.2024. 599 Stalni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja na području Općine Centar
04.04.2024. 599 Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatu vrijednost (PDV) za mlade iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu
02.04.2024. 599 Javni pozv za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba
02.04.2024. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje člana/ice komisije za odabir projekata po LOD metodologiji 2
28.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu nagrada sportskim udruženjima sa područja općine Centar Sarajevo za ostvarene vrhunske sportske rezultate
28.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe
28.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu novčane pomoći starijim osobama
28.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe
28.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova ekskurzije učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola
27.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta
27.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelomičnu sanaciju individualnih stambenih objekata
27.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći putem sufinansiranja troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanja stambenih objekata i motornih vozila invalidnim licima
26.03.2024. 599 Javni poziv/oglas/natječaj za davanje u zakup prostora (bife) sa ili bez korištenja postojeće opreme u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za potrebe pružanja ugostiteljske djelatnosti
26.03.2024. 598 Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
25.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta mobilnost mladih Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu
22.03.2024. 598 Javni oglas za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo i Predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo
21.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih/srednjih škola i djece predškolskog uzrasta sa invaliditetom koji imaju prebivalište na području općine Centar
20.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za sufinansiranje odlaska mladih sportista sa područja općine Centar Sarajevo na internacionalna takmičenja 2024
18.03.2024. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja općine Centar Sarajevo 2024
18.03.2024. 599 Javni poziv i kriteriji za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Centar u 2024. godini
14.03.2024. 599 Javni poziv za realizaciju projekta Mreže centara za zdravo starenje Općine Centar Sarajevo
14.03.2024. 598 Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo 2024
11.03.2024. 723 Dodatak preliminarnoj rang listi - stipendije 2023./2024.
08.03.2024. 723 Stipendiranje srednjoškolaca i studenata u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.
13.02.2024. 599 Javni poziv udruženjima boračke populacije sa područja općine centar za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2024. godini
01.02.2024. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)
26.01.2024. 599 Lista stručnih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina za 2024./2025. godinu
19.01.2024. 598 Javni oglas za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne Ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
08.01.2024. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji u 2024. godini
27.12.2023. 599 Odluka za dodjelu novčanih poticaja za kupovinu repromaterijala proljetne sjetve i voćarskih sadnica
23.12.2023. 599 Odluka o poništenju javnog poziva I Poništava se Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata iz Budžeta Općine Centar Sarajevo u 2023. godini.
14.12.2023. 723 Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini
14.12.2023. 599 Javni poziv za dodjelu novčanih poticaja za kupovinu repromaterijala proljetne, jesenje sjetve i voćarskih sadnica
23.11.2023. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata
23.11.2023. 599 Javni poziv o dodjeli novčanih podsticaja farmerima u cilju očuvanja postojećeg stočnog fonda
16.11.2023. 599 Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina
30.10.2023. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja
26.10.2023. 599 Javni poziv za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora / mobilnog tima / tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata
26.10.2023. 598 Javni oglas o prodaji stana u ulici Avde Hume 5/I, vlasništvo Općine Centar Sarajevo
23.10.2023. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske Unije Bosnii i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize
16.10.2023. 599 Javni poziv dodjelu novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane
16.10.2023. 599 Javni poziv za dodjelu novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije
16.10.2023. 599 Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih za podršku poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
28.09.2023. 598 Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo - 09.2023
14.09.2023. 599 Prijedlog rang lista za dodjelu stanova
13.09.2023. 723 Javni konkurs o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekata u ulici Hadžisulejmanova 13 u Sarajevu, u skladu sa Regulacionim planom „Bjelave-Mejtaš“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 07/12)
24.08.2023. 599 Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu
24.08.2023. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih/srednjih škola i djece predškolskog uzrasta sa invaliditetom koji imaju prebivalište na području Općine Centar Sarajevo
23.08.2023. 599 Javni poziv poljoprivrednicima upisanim u RPG i registrovanim obrtnicima iz oblasti poljoprivrede i zanatstva sa područja općine Centar
11.08.2023. 599 Javni poziv za dodjelu novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane
12.07.2023. 599 Javni poziv za predaju projektnih prijedloga organizacijama civilnog društva koji se bave pitanjima mladih na području Općine Centar Sarajevo
03.07.2023. 237 Javni poziv za dodjelu stalne novčane pomoći boračkoj populaciji u stanju socijalne potrebe u 2023. godini koji boluju od malignih oboljenja
26.06.2023. 599 Rezultati poziva za sufinansiranje projekata u jednoj partnerskoj mjesnoj zajednici, u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“-II faza
26.06.2023. 599 Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalno-ekonomskog razvoja za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu
22.06.2023. 599 Javni poziv o dodjelu novčanih podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije
21.06.2023. 599 Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani iz Budžeta Općine Centar Sarajevo u 2023. godini
21.06.2023. 599 Javni poziv za izbor predsjednika UO JU“Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo
09.06.2023. 599 Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu
07.06.2023. 599 Javni poziv za organizacije civilnog društva koji djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga na području Skakavca (Opština Centar Sarajevo)
05.06.2023. 599 Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju poslovanja samostalnih privrednika na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
29.05.2023. 598 Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo 05/2023
26.05.2023. 599 STALNI POZIV Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja
25.05.2023. 598 Ponovni javni oglas o prodaji stana u ulici Avde Hume 5/I, vlasništvo Općine Centar Sarajevo
22.05.2023. 599 Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)”-
10.05.2023. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja općine Centar Sarajevo
08.05.2023. 599 Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu,
08.05.2023. 599 Javni poziv za realizaciju programa poticaja za unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
04.05.2023. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje člana/ice komisije za odabir projekata po LOD metodologiji 05-2023
28.04.2023. 599 Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima od organizacija civilnog društva (OCD)
20.04.2023. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2023. godini
19.04.2023. 598 Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za opću upravu na radno mjesto:
10.04.2023. 599 Javni pozv za podnošenje prijava – zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike
06.04.2023. 599 Javni poziv za refundaciju dijela troškova certificiranja proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga za obrte i MMSP-ove na području Općine Centar Sarajevo
06.04.2023. 599 Javni poziv i kriterije za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Centar u 2023. godini.
05.04.2023. 598 Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo
04.04.2023. 598 Javni oglas za prijem mlade osobe u jednoj od sljedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo i Općina Vitez
28.03.2023. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo
27.03.2023. 599 Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju inovatorskog istraživanja na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
23.03.2023. 723 Javni konkurs o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekata u ulici Tina Ujevića u Sarajevu
20.03.2023. 599 Javni poziv za dodjelu plastenika površine 50m2 sa dodatnom opremom na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
20.03.2023. 599 Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo
20.03.2023. 598 Javni oglas o prodaji stana u ulici Avde Hume 5/I, vlasništvo Općine Centar Sarajevo
20.03.2023. 598 Javni oglas o prodaji stana u ulici Patriotske lige 12/II i garaže u ulici Patriotske lige 18
10.03.2023. 599 Javni poziv za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP-ove sa područja Općine Centar Sarajevo
09.03.2023. 599 Javni pozv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost
07.03.2023. 599 JP organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata komponente za mlade u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLoad2)
03.03.2023. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih/srednjih škola i djece predškolskog uzrasta sa invaliditetom koji imaju prebivalište na području Općine Centar Sarajevo
28.02.2023. 718 Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Statuta Općine Centar
22.02.2023. 599 Javni poziv za za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja
20.02.2023. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta mobilnost mladih Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
06.01.2023. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pripadnike boračke populacije u 2023.godini
16.12.2022. 599 Javni poziv udruženjima boračke populacije za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu komisije za odabir projekata po lod metodologiji
14.12.2022. 599 Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku ugostiteljskih i hotelskih usluga za potrebe Općine Centar Sarajevo
12.12.2022. 599 [1.1] Javni poziv udruženjima boračke populacije sa područja Općine Centar - ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2023. GODINI
12.12.2022. 599 [1.2] Pregled Budžeta
12.12.2022. 599 [1.3] Plan aktivnosti
12.12.2022. 599 [1.4] Administrativni podaci
12.12.2022. 599 [1.5] Finansijska forma
08.12.2022. 598 PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA o prodaji stana u ulici Avde Hume 5/I, vlasništvo Općine Centar Sarajevo
08.12.2022. 598 PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA o prodaji stana u ulici Patriotske lige 12/II i garaže u ulici Patriotske lige 18., vlasništvo Općine Centar Sarajevo
08.12.2022. 599 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge oglašavanja za potrebe Općine Centar Sarajevo u toku 2023. godini
02.12.2022. 599 Otvoreni poziv malim i srednjim preduzećima, obrtnicima, registrovanim seoskim domaćinstvima, poljoprivrednim proizvođačima, te udruženjima građana
01.12.2022. 599 Izvještaj o održanom prvom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) u općini Centar Sarajevo
01.12.2022. 599 Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Centar Sarajevo
24.11.2022. 599 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge redovnog pregleda protivpožarnih aparata i funkcionalno ispitivanje hidrantskih instalacija u zgradi i mjesnim zajednicama Općine Centar, te ispitivanje gromobranske instalacije zgrade Općine Centar
10.11.2022. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLoad2) [Zbirka 14 dokumenata u .ZIP fajlu]
07.11.2022. 599 Javni malim i srednjim preduzećima, obrtnicima, registrovanim seoskim domaćinstvima, poljoprivrednim proizvođačima, te udruženjima građana
03.11.2022. 599 Javni poziv za usluge obuke zaposlenih Općine Centar Sarajevo iz oblasti zaštite od požara
31.10.2022. 723 [1.1] Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini
31.10.2022. 723 [1.2] Zahtjev
31.10.2022. 723 [1.3] Izjava
27.10.2022. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju inovatorskog istraživanja na području Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu
27.10.2022. 599 [1.2] Prijavni obrazac
27.10.2022. 599 [1.3] Izjava
27.10.2022. 599 [ZAVRŠENA RASPRAVA] Javna rasprava odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Općine za 2022. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira R
21.10.2022. 599 [1.1] Javni poziv zainteresovanim fizičkim licima sa prebivalištem na teritoriji Općine Centar Sarajevo za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u zakup putem neposredne pogodbe prema objavljenom spisku stanova
21.10.2022. 599 [1.2] Obrazac 1
21.10.2022. 599 [1.3] Obrazac 2
21.10.2022. 599 [1.4] Obrazac 3
21.10.2022. 599 [1.5] Obrazac 4
11.10.2022. 599 [2.1] Javni oglas za imenovanje šest članova Općinske izborne komisije Centar Sarajevo
11.10.2022. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih podršci poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost (trgovina na malo ličnim radom - trgovac pojedinac) na području Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu I
11.10.2022. 599 [1.2] Prijavni obrazac
11.10.2022. 599 [2.2] Prijavni obrazac
11.10.2022. 599 [2.3] Uputstvo
10.10.2022. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu besplatnih vaučera za posjetu kulturnim i sportskim institucijama na području općine Centar Sarajevo
10.10.2022. 599 [1.2] Obrazac za prijavu
30.09.2022. 599 OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA JAVNOG POZIVA za usluge sistematskog pregleda uposlenika Općine Centar Sarajevo objavljenog dana 26.09.2022.godine na web stranici Općine Centar Sarajevo
29.09.2022. 599 Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 18 m2 sa dodatnom opremom socijalno ugroženim građanima sa područja općine Centar Sarajevo
26.09.2022. 599 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog pregleda uposlenika Općine Centar Sarajevo
16.09.2022. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu stalne novčane pomoći boračkoj populaciji u stanju socijalne potrebe u 2022. godini
16.09.2022. 599 [1.2] Zahtjev
12.09.2022. 599 Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu 2022.
01.09.2022. 599 [1.1] Javni poziv za refundaciju troškova nabavke udžbenika učenicima 2., 3. i 4. razreda OŠ općine Centar
01.09.2022. 599 [1.2] Refundaciju troškova nabavke udžbenika - obrazac (13-16)
22.07.2022. 599 Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022.-2026.
11.07.2022. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju poslovanja samostalnih privrednika na području Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu
11.07.2022. 599 [1.2] Prijavni obrazac
28.06.2022. 599 Javni poziv vlasnicima objekata individualnog stanovanja na području Općine Centar, za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti objekata individualnog stanovanja
28.06.2022. 599 Javni poziv etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Centar, putem Upravitelja, za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja
17.06.2022. 599 [1.1] Javni poziv za realizaciju programa poticaja za unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu
17.06.2022. 599 [1.2] Prijavi obrazac
17.06.2022. 599 [1.3] Izjava
16.06.2022. 599 [1.1] Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu
16.06.2022. 599 [1.2] Prijavni obrazac (poticaji za samozapošljavanje)
16.06.2022. 599 [2.1] Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
16.06.2022. 599 [2.2] Ocjene kriterija za prijedloge projekata iz oblasti komunalne infrastrukture
16.06.2022. 599 [2.3] Obrazac - Prijedlog za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
15.06.2022. 599 [1.1] Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV) za mlade iz sredstava Budžeta Općine Centar za 2022. godinu
15.06.2022. 599 [2.1] Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
15.06.2022. 599 [2.2] Prijavni obrazac (prijedlog projekata)
10.06.2022. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje člana/ice Komisije za odabir projekata po LOD metodologiji
03.06.2022. 599 Direktni poziv u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini
30.05.2022. 599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje člana/ice komisije za odabir projekata po lod metodologiji
27.05.2022. 599 Javni poziv fizičkim licima za registraciju ugostiteljskih usluga sa smještajnim kapacitetima i organizovanje turističke seoske privrede na području Skakavca (zona nukleusa)
23.05.2022. 599 Javni poziv malim i srednjim preduzećima, obrtnicima i registrovanim seoskim domaćinstvima koji djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga s područja općine Centar Sarajevo
10.05.2022. 599 [1.1] Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2022. godini
10.05.2022. 599 [1.2] Dokumenti
09.05.2022. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije djece slabijeg imovnog stanja
04.05.2022. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za sufinansiranje odlaska mladih sportista sa područja općine Centar Sarajevo na internacionalna takmičenja
27.04.2022. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja općine Centar Sarajevo 2022
25.04.2022. 599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta mobilnost mladih Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu.
25.04.2022. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba
25.04.2022. 599 [1.2] Obrazac
20.04.2022. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu stana u zakup putem neposredne pogodbe prema spisku stanova
20.04.2022. 599 [1.2] Obrazac 1
20.04.2022. 599 [1.3] Obrazac 2
20.04.2022. 599 [1.4] Obrazac 3
04.04.2022. 599 [1.1] Javni poziv za dodjelu novčanih poticaja za kupovinu stočne hrane
04.04.2022. 599 [1.2] Pravilnik
04.04.2022. 599 [1.3] Zahtjev
30.03.2022. 598 Tabela boračka udruženja 2022. godina
24.03.2022. 599 Javni poziv za izbor i imenovanje zdravstvenog savjeta
23.03.2022. 599 Javni poziv i kriteriji za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Centar u 2022. godini
21.03.2022. 599 Nacrt - Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021-2027
21.03.2022. 599 Obrazac za komentare
16.03.2022. 599 (1) Javni poziv za podnošenje prijava - zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike
16.03.2022. 599 (2) Zahtjev
22.02.2022. 599 Javni poziv za dostavu ponuda za stručne usluge (pravne i notarske, usluge lektorisanja, prevođenja, advokatske usluge i ostale sl.usluge)
16.02.2022. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji
15.02.2022. 599 Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja – obrazovni seminari za potrebe Općine Centar Sarajevo u 2022. godini
07.02.2022. 599 Javni poziv za prodaju pokretnih stvari (električni motocikli sa zaštitnom opremom) putem licitacije
02.02.2022. 599 Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i za jednokratnu novčanu pomoć porodiljama
02.02.2022. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata
02.02.2022. 599 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći putem sufinansiranja troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanja stambenih objekata i motornih vozila invalidnim licima
06.01.2022. 599 Javni poziv udruženjima boračke populacije za predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/članicu Komisije za odabir projekata po LOD metodologiji
05.01.2022. 599 [1.0] Javni poziv zainteresovanim fizičkim licima sa prebivalištem na teritoriju općine Centar Sarajevo za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u zakup putem neposredne pogodbe prema objavljenom spisku stanova
05.01.2022. 599 [1.1] Obrazac 1
05.01.2022. 599 [1.2] Obrazac 2
05.01.2022. 599 [1.3] Obrazac 3
05.01.2022. 599 [1.4] Obrazac 4
12.04.2021. 237 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata
12.04.2021. 237 Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i za jednokratnu novčanu pomoć porodiljama
12.04.2021. 237 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane licima u stanju socijalne potrebe
12.04.2021. 237 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći putem sufinansiranja troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila invalidnim licima
20.01.2021. 237 [1.1] Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji u 2021. godini
09.07.2020. 599 Pokreni svoj ICT ili kreativni biznis
15.01.2020. 237 Poziv za dostavu ponuda za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga u 2020. godini, iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama
02.04.2019. 237 Stalni javni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja sa područja općine Centar
27.03.2019. 237 Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji u 2019. godini
07.03.2019. 599 Javni poziv sredstava iz granta mobilnost mladih Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu