Javne nabavke

Datum Dokument
21.05.2024. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga reimenovanja i numeracije objekata
21.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge ISP-a za WIFI u mjesnim zajednicama
20.05.2024. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji stepeništa Mice Todorović
17.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge redovnih pregleda PP aparata iispitivanje hidrantski i gromobranskih instalacija
17.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za Kosi lift - linija A
16.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge ispitivanja i kontrole ispravnosti vode za piće na lokalnim rezervoarima
14.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Instalaterske usluge održavanja poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo -LOT 1 – elektro instalacije
14.05.2024. 278 Odluka o poništenju postupka- Instalaterske usluge održavanja poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo -LOT 2 – hidro instalacije
14.05.2024. 278 Odluka o poništenju postupka- Instalaterske usluge održavanja poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo -LOT 3 – mašinske instalacije
14.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova adaptacije vrtića na Šipu
14.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju video nadzora - proširenje video nadzora na području MZ Crni Vrh - Gorica
08.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lot 1 - Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika od posljednica nesretnog slučaja/nezgode
08.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lot 2 - Osiguranje objekata i opreme
08.05.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lot 3 - Obavezno kasko osiguranje motornih vozila
29.04.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i ketridža
29.04.2024. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga pranja vozila i vulkanizerske usluge za motorna vozila
23.04.2024. 278 Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - Usluge registracije novih vodomjera i usluge intervencije na lociranju kvara na vodovodnoj mreži
23.04.2024. 278 Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - Usluga plaćanja nakande JP EP BiH
23.04.2024. 278 Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - Usluge plaćanja naknade za održavanje troškova zajedničkih dijelova zgrade putem ovlaštenog upravitelja
16.04.2024. 278 Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama 2
16.04.2024. 278 Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama
09.04.2024. 278 Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji česme kod džamije Magribija
02.04.2024. 278 Odluka o izboru u postupku javne nabavke arhitektonsko-inžinjerske usluge iz oblasti projektovanja, revizije investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad radovima za objekte visokogradnje u periodu 2023.-2026. godina - LOT 2 – usluge re
25.03.2024. 724 Plan javnih nabavki za 2024. godinu (#1 - 25.3.2024.)
12.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja IS video nadzora i radnog vremena za 2024.godinu
11.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izgradnja eko učionice/otvorenog amfiteatra u sklopu JU OŠ „Alija Nametak
11.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka radne odjeće i obuće za članove Općinskog štaba CZ i Službi za spašavanje iz ruševina za LOT 1 – Nabavka radne odjeće i obuće za članove Općinskog štaba CZ
11.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka građevinsko-zanatskih usluga za održavanje poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo
11.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na rekonstrukciji česme kod džamije Magribija
11.03.2024. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga stručnog nadzora za investiciono održavanje stambenih prostora Općine Centar Sarajevo, putem otvorenog postupka
11.03.2024. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge najma videonadzora i alarmnog sistema za potrebe obezbjeđenja objekata od značaja za Općinu Centar Sarajevo za 2024. godinu
11.03.2024. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavku tehničke opreme za pretrage u teškim zimskim uslovima Službi za spašavanje u prirodi, na vodi i pod vodom
11.03.2024. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga prenosa, prevoza, čišćenja i srodnih usluga održavanja poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo
11.03.2024. 278 Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji mosta u ulici Nahorevska do broja 55
11.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne nabavke za arhitektonsko-inžinjerske usluge iz oblasti projektovanja, revizije investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad radovima za objekte visokogradnje u periodu 2023.-2026.
11.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje štamparskih usluga
11.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izgradnju arheološkog parka „Kalin hadži Alijine džamije“
11.03.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji krova na 2 (dva) skloništa u ulici Kranjčevićeva bb
13.02.2024. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 - Nabavka radne odjeće i obuće pripadnicima Službe za spašavanje iz ruševina,
31.01.2024. 724 Privremeni Plan javnih nabavki za period 01.01.2024. - 31.03.2024. godine
26.01.2024. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova adaptacije vrtića na Šipu u saradnji sa JU „Djeca Sarajeva“
24.01.2024. 278 Odluka o poništenju postupka - Pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekta Općine Centar Sarajevo
24.01.2024. 278 Odluka o poništenju postupka - Nabavka i isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene zgrade Općine
16.01.2024. 278 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji dječijeg igrališta
15.01.2024. 278 Odluka o poništenju izbora dobavljača: Isporuka i isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene zgrade Općine Centar
15.01.2024. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka i ugradnja video nadzora
11.01.2024. 278 Odluka o izboru - Izvođenje radova na uklanjanju grafita na području Općine Centar Sarajevo - LOT 1 - uklanjanje grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja
11.01.2024. 278 Odluka o izboru - Izvođenje radova na uklanjanju grafita na području Općine Centar Sarajevo - LOT 2 - uklanjanje grafita na javnim površinama
10.01.2024. 278 Odluka o poništenju za Nabavku koverata za potrebe Komisije za provođenje opoziva načelnika Općine Centar Sarajevo,
10.01.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenju nepreviđenih i dodatnih radova na sancaciji u ulici Kranjčevićeva
03.01.2024. 278 Odluka o poništenju postupka - LOT 1 – održavanje DMS-a Page Office
03.01.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 – održavanje programa Japet
03.01.2024. 278 Odluka o poništenju postupka - LOT 2 – održavanje konferencijskog sistema
03.01.2024. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Usluge servisiranja računarske opreme
03.01.2024. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Usluge održavanja i proširenja LAN-a za potrebe Općine Centar
28.12.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki - 28.12.2023.
26.12.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki - 25.12.2023.
20.12.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Usluga pranja vozila, balansiranje i demontažu-montažu guma za potrebe Općine Centar
20.12.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu guma za potrebe Općine Centar Sarajevo.
20.12.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki - 19.12.2023.
15.12.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i proširenju dijea ulice Nahorevska
08.12.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka i isporuka lož ulja za potrebe grijanja objekta „Vila Braun“
04.12.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka instalaterskih usluga za održavanje poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo
04.12.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka građevinsko-zanatskih usluga za održavanje poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo
04.12.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki - 04.12.2023.
24.11.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 - nabavka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala
24.11.2023. 278 Odluka o poništenju postupka - LOT 2- nabavka tonera i ketridža
24.11.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - nabavka papira
22.11.2023. 278 Odluka o poništenju Odluke o poništenju postupka javne nabavk traktora sa pratećom opremom
22.11.2023. 278 Odluka o dodjeli za nabavku traktoa sa pratećom opremom za JU CSR
22.11.2023. 278 Odluka o dodjeli za nabavku i isporuku sredstava za čišćenje
17.11.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki - 17.11.2023.
08.11.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku hladnih napitaka za potrebe Općine Centar za 2024.godinu
08.11.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki - 08.11.2023.
03.11.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju cesta za potrebe Općine Centar Sarajevo za područje MZ: Soukbunar, Skenderija – Podtekija, Trg oslobođenja
30.10.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki - 30.10.2023.
26.10.2023. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Usluge održavanja postojećeg GPS sistema, evidencijski broj: 10/E-11-6246/23 od 26.10.2023. godine.
25.10.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku: Nabavka tehničke opreme za pretrage u teškim zimskim uslovima Službi za spašavanje u prirodi, na vodi i pod vodom
20.10.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki - 18.10.2023.
19.10.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Izvođenje radova na tekućem održavanju/sanaciji trga Karla Paržika, lokalitet Marijin dvor.
19.10.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge sistematskog pregleda uposlenika Općine Centar
18.10.2023. 278 Odluka o poništenju za usluge uređenja sportskih ploha, dječijih i ciciban igrališta na području Općine Centar Sarajevo na web stranici Općine Centar
06.10.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka traktora sa pratećom opremom JU Centar za sposrt i rekreaciju
06.10.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke za usluge održavanja i upravljanja objektom „Kosi lift“ na lokaciji Ciglane – zajednička javna nabavka
05.10.2023. 724 Plan javnih nabavki za 2023 - prečišćeni tekst (4.10.23.)
29.09.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na investicionom održavanju stambenih prostora Općine Centar Sarajevo
29.09.2023. 278 Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova postavljanja i održavanja automatskih rampi i potopnih stubića.
29.09.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Građevinsko-zanatske i instalaterske usluge za investiciono održavanje poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo
19.09.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge mašinskog čišćenja hodnika i stepeništa
19.09.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Nabavka sistemskog softvera i licenci – obnova licenci za 2023/2024.
18.09.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja core sistema
13.09.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Nabavka raznih proizvoda za potrebe reprezentacije Općine Centar Sarajevo.
11.09.2023. 724 Plan javnih nabavki za 2023 - prečišćeni tekst (7.9.23.)
07.09.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja
01.09.2023. 278 Odluka o poništenju postupka - Usluge tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine - 3 LOT-a
30.08.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na tekućem održavanju-sanaciji nadstrešnica-krovova na stanicama kosog lifta na Ciglanama
23.08.2023. 724 Plan javnih nabavki za 2023 - prečišćeni tekst (23.8.23.)
23.08.2023. 278 Odluku o poništenju postupka javne nabavke za usluge stručnog nadzora za investiciono održavanje stambenih prostora Općine Centar Sarajevo
21.08.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju sistema za ventilaciju gimnastičke i univerzalne sale u objektu JU CSR Sarajevo
21.08.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju pumpe za fontanu Park svjetlosti
17.08.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja objekta Panjina kula, putem Anexa II
11.08.2023. 278 Odluku o izboru za usluge rušenja i uklanjanja bespravno izgrađenih građevina, uklanjanja bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama, otklanjanja opasnosti i rušenja ruševnih objekata
11.08.2023. 278 Odluka o poništenju javne nabavke za usluge pranja i vulkanizerske usluge motornih vozila
09.08.2023. 278 Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke, izrade, isporuke i montaže namještaja i opreme
09.08.2023. 278 Odluka o prihvatanju ponude za vršenje usluge DDD zgrade, mjesnih zajednica i ostalih prostora Općine Centar Sarajevo
09.08.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN za usluge korištenja online platforme za stenograme sjednica Općinskog vijeća
04.08.2023. 278 Odluka za usluge održavanja lifta u zgradi Općine Centar
04.08.2023. 278 Odluka o izboru ponudžača za usluge backup cloud sistem
04.08.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke tehničke opreme (agregati
03.08.2023. 724 Prečišćeni plan nabavki za 2023. godinu 082023
01.08.2023. 278 Odluka o poništenju za usluge mašinskog čišćenja hodnika i stepeništa u zgradi Općine Centar Sarajevo
18.07.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na investicionom održavanju stambenih prostora Općine Centar Sarajevo
18.07.2023. 278 Odluka o poništenju u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investicionom održavanju stambenih prostora Općine Centar
18.07.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - LOT 2-Usluge stručnog nadzora za investiciono održavanje poslovnih prostora Općine Centar
17.07.2023. 724 Prečišćeni plan nabavki za 2023. godinu
14.07.2023. 278 Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na tekućem održavanju/sanaciji nadstrešnica/krovova na stanicama objekta kosi lift na Ciglanama
14.07.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Građevinsko-zanatske i instalaterske uslufe za investiciono održavanje poslovnih prostora Općine Centar Sarajevo, za LOT 1 - Građevinsko-zanatske i instalaterske usluge za investiciono održavanje poslovnih
11.07.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vatrogasnog vozila-cisterne za potrebe Službe za zaštitu od požara.
05.07.2023. 278 Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja kod OŠ Vladislav Skarić
05.07.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i isporuke cvijeća za potrebe Općine Centar Sarajevo
05.07.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge najma videonadzora i alarmnog sistema za potrebe obezbjeđenja objekata od značaja za Općinu Centar Sarajevo
05.07.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ruksaka i školskog pribora za učenike prvog razreda koji pohađaju osnovne škole na području Općine Centar
21.06.2023. 278 Izvođenje završnih radova na tekućem održavanju platoa ispred objekta Bičakčić (pješački trg na raskrsnici ulica Kranjčevićeva i Maršala Tita).
20.06.2023. 278 Odluka o poništenju postupka za usluge rušenja i uklanjanja bespravno izgrađenih građevina, uklanjanja bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama, otklanjanja opasnosti i rušenja ruševnih objekata
20.06.2023. 278 Odluka o poništenju postupka za usluge pranja vozila i vulkanizerske usluge
20.06.2023. 278 Odluka o poništenju postupka za Izvođenje radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
15.06.2023. 724 Prečišćeni Plan JN III za 2023
13.06.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku JN: Izvođenje radova na rekonstrukciji kotlovnice u objektu
08.06.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Nabavka i zamjena wi-fi mreže u zgradi Općine Centar Sarajevo
08.06.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke računarske opreme-LOT 1
06.06.2023. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za najam skenera i printera
25.05.2023. 724 Prečišćeni Plan JN II za 2023. godinu
15.05.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu plastenika površine 50m2 sa dodatnom opremom na području Općine Centar Sarajevo
11.05.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Izvođenje radova na tekućem održavanju dijela pješačke zone Merhemića trg
11.05.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge pranja vozila i vulkanizerske usluge
05.05.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za pružanje usluga rušenja i uklanjanja bespravno izgrađenih građevina, uklanjanja bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama, otklanjanja opasnosti i rušenja ruševnih objekata
03.05.2023. 724 Prečišćeni Plan JN za 2023. godinu
27.04.2023. 278 Odluka o izboru - Izvođenje radova na izgradnji i održavanju nadstrešnica na autobuskim stajalištima
19.04.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke stručnih usluga za izradu projekata vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda
19.04.2023. 724 Prečišćeni Plan javnih nabavki za 2023. godinu
18.04.2023. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo - područje mjesnih zajednica: Mejtaš-Bjelave, Bardakčije, Hrastov
18.04.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku korisničkog softvera (obnova licenci) - LOT 1
18.04.2023. 278 Odluke o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku usluga izrade idejnog i glavnog projekta urbane transformacije i uređenja javnog prostora „Hastahana“.
18.04.2023. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku korisničkog softvera (obnova licenci) - LOT 3
13.04.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge kontinuiranog ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće na 4 lokalna rezervoara na području Općine Centar Sarajevo
21.03.2023. 724 Prečišćeni Plan nabavki za 2023.godinu
09.03.2023. 278 Odluka o poništenju odluke za usluge izrade idejnog i glavnog projekta urbane transformacije i uređenja javnog prosrora Hastahana
07.03.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge izrade idejnog i glavnog projekta urbane transformacije i uređenja javnog prostora Hastahana
06.03.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge procjene ljekarske komisije za teške bolesti, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
06.03.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku poštanskih usluga, putem Aneksa II Zakona o javnim nabavkama BIH.
27.02.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju cesta za potrebe Općine Centar - LOT 3 – MZ: Park – Višnjik, Breka, Koševo II, Pionirska dolina, Nahorev
14.02.2023. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajev
14.02.2023. 278 Odluku o poništenju postupka javne nabavke u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo,
13.02.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo, za LOT 4
13.02.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo, za LOT 2
13.02.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo, za LOT 1
13.02.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo, za LOT 3
26.01.2023. 724 Plan javnih nabavki u 2023. godini
22.12.2022. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija usluga za održavanja IS Japet Eurobudžet za 2023. godinu
22.12.2022. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
22.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog namještaja
22.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 1 – tekuće održavanje motornih vozila marke Škoda
22.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 2 - tekuće održavanje motornih vozila marke Toyota
22.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 7 – tekuće održavanje motornih vozila marke Volkswagen
22.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 3 - tekuće održavanje motornih vozila marke Suzuki
22.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 4 - tekuće održavanje motornih vozila posebne namjene marke Scania, sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom
22.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 5 - tekuće održavanje priključnog vozila (poljska kuhinja)
22.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 6 - tekuće održavanje električnih mopeda
21.12.2022. 724 Plan javnih nabavki u 2022. godini - prečišćeni tekst
20.12.2022. 278 Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponđača u postupku javne nabavke za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na objektima niskogradnje – LOT 1
19.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke tehničke opreme i alata Službi za vodosnabdijevanje
19.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za nabavku usluga redovnog pregleda protivpožarnih aparata i funkcionalno ispitivanje hidrantskih instalacija u zgradi i mjesnim zajednicama Općine Centar, te ispitivanje gromobranske instalacije zgr
19.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za nabavku i montažu arhivskih polica
15.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge uređenja sportskih ploha, dječijih i ciciban igrališta na području Općine Centar Sarajevo
09.12.2022. 278 Zaključak o ispravci Investiciono-tehnicka dokumentacija
09.12.2022. 278 Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar.
08.12.2022. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2022. godinu - III dio
07.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja ostalih objekata niskogradnje
07.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne nabavke - usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja ostalih objekata niskogradnje
01.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - nabavka HTZ opreme (radne odjeće i obuće).
30.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke: Usluge obuke zaposlenih Općine Centar Sarajevo iz oblasti zaštite od požara.
30.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta ALU u Sarajevu
29.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na sanaciji i proširenju dijela ulice Tekija i sanacija ulice Hasana Bibera
11.11.2022. 600 [1.1] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - potok Sušica, Bare
11.11.2022. 600 [1.2] TD za izvođenje dodatnih radova na regulaciji potoka Sušica, lokalitet Bare
11.11.2022. 600 [2.1] Informacija - usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja ostalih objekata niskogradnje
11.11.2022. 600 [2.2] TD za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja ostalih objekata niskogradnje
11.11.2022. 600 [2.3] Usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije ostalih objekata niskogradnje
08.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja postojećeg GPS sistema
07.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke usluga izrade energetskih audita za objekte individualnog i kolektivnog stanovanja, LOT 1
07.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke usluga izrade energetskih audita za objekte individualnog i kolektivnog stanovanja, LOT 2
04.11.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti
01.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke: Izvođenje radova na izgradnji street workout fitness parka na otvorenom na lokalitetu u ulici Franca Lehara.
28.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku goriva za prijevoz
28.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača donesenu u postupku jn: Arhitektonsko-inženjerske usluge iz oblasti projektovanja objekata niskogradnje
28.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku goriva za prijevoz
25.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku teretnog terenskog vozila Udruženju Radio mreža za opasnost FBiH
20.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju šalter sale Općine Centar Sarajevo
19.10.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke sistemskog softvera i licenci (produženje licenci za mrežne uređaje)
19.10.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke IS „red sistema“ u šalter sali
19.10.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke sistemskog softvera i licenci (produženje licenci za mrežne uređaje) .
19.10.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke IS „red sistema“ u šalter sali .
19.10.2022. 600 Javni poziv za usluge održavanja postojećeg GPS sistema
18.10.2022. 278 Odluka o poništenju postpuka javne nabavke za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije ostalih objekata niskogradnje
18.10.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije ostalih objekata niskogradnje
14.10.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanje pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja
12.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge sistematskog pregleda uposlenika Općine Centar Sarajevo
05.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke i isporuke radne mašine - rovokopača Službi za vodosnabdijevanje
05.10.2022. 278 Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u postupka javne nabavke za izvođenje radova na utopljavanju objekat društveni dom Gorica.
05.10.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke arhitektonsko-inženjerskih usluga iz oblasti stručnog nadzora objekata niskogradnje i revizije investiciono-tehničke dokumentacije objekata niskogradnje za LOT 2 – Usluge revizije investiciono-tehničke dokum
05.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke arhitektonsko-inženjerskih usluga iz oblasti stručnog nadzora objekata niskogradnje i revizije investiciono-tehničke dokumentacije objekata niskogradnje za LOT 1
03.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača isporuku i montažu plastenika od 18m2 sa dodatnom opremom na području Općine Centar Sarajevo.
23.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke - Izvođenje radova održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta i lokalnih staza u zimskom periodu.
22.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku teretnog vozila sa hidrauličnom dizalicom i kiperskim sandukom
15.09.2022. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2022. godinu - II dio
14.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kombi vozila za Službu za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom
14.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke – Izvođenje radova na ugradnji sekcionih i priključnih ventila na lokalnom vodovodu Nahorevo
14.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke i isporuke arhivskih kutija.
02.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja core sistema
31.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i tehničke opreme - LOT1 - nabavka računara i monitora
31.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN - nabavka sistemskog softvera i licenci
31.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji ulice Kranjčevićeva
29.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za Lot2 - nabavka ostale tehničke opreme
26.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka i školskog pribora za učenike 1. razreda osnovnih škola
25.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku info panela za video prezentaciju
22.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača za nabavku usluga izrade projkektne/tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju javne rasvjete
22.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za nabavku video sistema
22.08.2022. 278 Odluka o izboru četvrtorangiranog ponuđača za nabavku lož-ulja za grijanje
16.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za nabavku IS
16.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za izgradnju street workout fitnes parka
16.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za usluge projektovanja ostalih objekata niskogradnje
16.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije objekata niskogradnje
15.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova vanjskog uređenja objekata JU Djeca Sarajeva
15.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju šalter sale OC
15.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača na izvođenju radova na uklanjanju grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja
03.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke
29.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specijalnog vozila Službi za komunalnu čistoću,
20.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - usluge vođenja depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda i Glavnog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - usluge vođenja depozitnog računa namjenskih sredstava civilne zaštite u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za LOT 3 - usluge vođenja transakcijskog računa namjenskih sredstava zemljišta i stanova u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za LOT 4 - usluge vođenja transakcijskog računa izdvojenih sredstava u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
18.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji privremenih objekata jednostavnih usluga
18.07.2022. 724 Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022.g. - I dio
15.07.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavkekombi vozila za potrebe Službe za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom
15.07.2022. 600 Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku ugostiteljskih i hotelskih usluga za potrebe Općine Centar Sarajevo
05.07.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na izgradnji tipiziranih objekata jednostavnih usluga.
01.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke – Nabavka vozila za transport uginulih i oboljelih životinja Službi za zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla
30.06.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na utopljavanju objekta - društveni dom Gorica
30.06.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju šalter sale u Općini Centar Sarajevo
29.06.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova nadogradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
29.06.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača na zamjeni gasnih i elektro instalacija u objektu FIS-a
22.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na sanaciji mosta Festina Lente
21.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka tehničke skupne opreme Službi za zaštitu od požara
16.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za spašavanje na vodi Službi za zaštitu od požara
08.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za izvođenje dodatnih radova na izgradnji Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina
27.05.2022. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2022. godinu
27.05.2022. 278 Odluka o poništenju postupka jn za izvođenje radova na zamjeni gasnih i elektroinstalacija u objektu FIS-a
17.05.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 - nabavka namještaja za opremanje operativnog centra CZ OC
17.05.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - nabavka elektronske opreme za opremanje operativnog centra CZ OC
10.05.2022. 278 Odluka
20.04.2022. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija izvođenje dodatnih radova na regulaciji Sušica - lokalitet Bare
20.04.2022. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
20.04.2022. 600 [1.3] Predmjer radova
11.04.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja.
01.04.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
31.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za ukrasnu iluminaciju događaja
25.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku terenskog vozila za potrebe Općine Centar
16.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 1
16.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 2
16.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 3
16.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja finansijskog programa Japet Eurobudžet
14.03.2022. 278 Odluka o poništenju odluke za nabavku spec.teretnog vozila za sakupljanje otpada
14.03.2022. 600 [1.1] Tenderska dokumentaciju za izvođenje dodatnih radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
14.03.2022. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
09.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i montaža arhivskih polica
28.02.2022. 724 Plan javnih nabavki u 2022. godini
28.02.2022. 600 [1.1] TENDERSKA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI Usluge održavanja finansijskog programa Japet Eurobudžet
28.02.2022. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
23.02.2022. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora - okvirnih sporazuma za 2021/2022.godinu III dio
01.02.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kontinuiranog ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara
21.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - Lot1 - osiguranje uposlenika
21.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - Lot2 - osiguranje objekata
21.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - Lot3 - osnovno i kasko osiguranje
19.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - lož ulje za grijanje
17.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - kancelarijski namještaj
12.01.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke - specijalno terensko vozilo za sakupljanje i odvoz otpada
05.01.2022. 278 Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke - LOT 1 – nabavka namještaja
05.01.2022. 278 Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke - LOT 2 – nabavka elektronske opreme
04.01.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 – tekuće održavanje vozila marke Škoda
04.01.2022. 278 Odluku o poništenju postupka - LOT 2 – tekuće održavanje vozila marke Suzuki
04.01.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 – tekuće održavanje vozila marke Renault
04.01.2022. 278 Odluku o poništenju postupka - LOT 4 – tekuće održavanje vozila marke Toyota
04.01.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke VW
04.01.2022. 278 Odluku o poništenju postupka - LOT 6 – tekuće održavanje priključnog vozila (poljska kuhinja)
04.01.2022. 278 Odluku o poništenju postupka- LOT 7 – tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom
29.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga popravaka i investicionog održavanja skloništa kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo
29.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača zakup prostora bifea
29.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke goriva za prevoz za 2022. godinu
29.12.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kondenzacijskih isušivača prostora Službi za zaštitu od požara OC
29.12.2021. 276 Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2021.g. - II dio
21.12.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge izrade projektne dokumentacije za
10.12.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponđača za nabavku UPS-a i baterija
08.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internetskih usluga - LOT 2 usluge korištenja primarnog ISP-a
08.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internetskih usluga - LOT 1 usluge korištenja web hostinga
08.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja
01.12.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge redovnog održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
29.11.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na uređenju parka Jelena Vitas
24.11.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internet usluga - LOT 3 usluge korištenja sekundarnog ISP-a
24.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu arhivskih polica sa pripadajućom opremom
22.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski namještaj
22.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - hladni napitci
18.11.2021. 278 Odluku o poništenju postupka nabavke sredstava čišćenje i održavanje higijene
08.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dezinfekcijskih sredstava za potrebe OC za 2022.godinu
08.11.2021. 278 Odluku o izboru ponuđača - usluge održavanja i popravaka instalacija (grijanje, elektro-instalacije sa ispitivanjem i hidroinstalacije) u zgradi Općine, prostorijama mjesnih zajednica, poslovnim prostorima, stanovima i drugim objektima kojima raspol
08.11.2021. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora - okvirnih sporazuma za 2021.godinu II dio
01.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 1 - nabavka papira
01.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 2 - nabavka tonera i ketridža
01.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 3 - nabavka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala
27.10.2021. 276 1.1 Pravilnik o internim procedurama u postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova sa načinom realizacije ugovora nakon provedenog postupka javne nabavke
27.10.2021. 276 1.2 Pravilnik o internim procedurama u postupcima javnih nabavki - prilozi
26.10.2021. 278 Odluka o poništenju Javnog poziva za dostavu ponuda za nabavku stručnih usluga (pravne i notarske usluge, usluge lektorisanja, usluge prevođenja, advokatske usluge i ostale stručne usluge) za potrebe Općine Centar Sarajevo
26.10.2021. 278 Odluka o poništenju postupka za usluge održavanja skloništa kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo
26.10.2021. 278 Odluka o izvoru izvođača radova na sasnaciji i proširenju dijela ul. Hasana Bibera i sanaciji ul. Tekija bez stepeništa
22.10.2021. 278 Odluka o poništenju postupka za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
15.10.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za nabavku backup sistema
15.10.2021. 278 Odluka o izboru usluge ginekološkog pregleda uposlenica Općine Centar
15.10.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Disaster Recovery
15.10.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge naprednog core sistema (serverski i mrežni sistemi)
11.10.2021. 278 Odluka o izboru autora za skulpturu Mirza Delibašić
06.10.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za biohemijsku analizu seruma kod životinja za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla
06.10.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne vatrogasne opreme (odjeće i obuće) Službi za zaštitu od požara
06.10.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje dijela radova na regulaciji potoka Sušica - lokalitet Bare
06.10.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar
06.10.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za usluge revizije projekata izvedenog stanja vodovodnog sistema Nahorevo i gl.projekta regulacije potoka Sušica
29.09.2021. 278 Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na sanaciji ulice Kranjčevićeva, od ulice Fra Anđela Zvizdića do ulice Tešanjska
24.09.2021. 278 Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 02-11-2914-21 od 17.06.2021. za postupak javne nabavke zaštitne vatrogasne opreme (odjeće i obuće) Službi za zaštitu od požara,
24.09.2021. 278 Odluka o poništenju Odluk u vezi postupka javne nabavke za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
22.09.2021. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
22.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - građevinske usluge
22.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 - zanatske usluge
22.09.2021. 278 Odluka o poništenju postupka - LOT 3 -usluge održavanja i popravaka instalacija
22.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - ostale usluge tekućeg održavanja
21.09.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke za izvođenje dodatnih radova završne II faze izgradnje objekat na lokallitetu Šip-blok C
06.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa i ograda na području OC
06.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izmještanju vodomjernog mjesta i ugradnje uličnih ventila na priključnom cjelovodu za korisnike lokalnog vodovoda Nahorevo,
06.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije
06.09.2021. 600 [1.1] TENDERSKA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI Izvođenje dodatnih radova završne II faze izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) po osnovu Ugovora IV
24.08.2021. 278 Odluka o poništenju odluke broj 02-11-5699/20 od 31.5.2021. godine
24.08.2021. 278 Zaključak o ispravci greške
23.08.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje štamparskih usluga
19.08.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kombi vozila za potrebe Crvenog križa OC
19.08.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade projekta sanacije i restauracije fasade zgrade OC i KS - zajednička javna nabavka
10.08.2021. 600 Javni poziv 1
10.08.2021. 600 Kriteriji 1
10.08.2021. 600 Obrazac 1
30.07.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke medicinske opreme Službi za medicinsku pomoć.
29.07.2021. 278 Odluka o izboru za javnu nabavku licenci za korisnički software (produženje postojećih licenci) 02-11-3932/21 od 28.07.2021.
29.07.2021. 278 Odluka o izboru za javnu nabavku licenci za antivirusni program SES (produženje licenci za 3 godine) 02-11-3933/21 od 28.07.2021.
26.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke didaktičkog materijala za vrtiće sa područje Općine Centar Sarajevo
26.07.2021. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2021.godinu
21.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne skupne opreme
19.07.2021. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija izvođenje dodatnih radova u završnoj fazi izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) po osnovu Ugovora III
19.07.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku 3 dio Škola Šip
16.07.2021. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija izvođenje dodatnih radova u završnoj fazi izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) po osnovu Ugovora II
16.07.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
15.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za izvođenje radova
13.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta - LOT 2
13.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta - LOT 4
13.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji street workout finess parka
13.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanitetsko vozilo za potrebe Službe za medicinsku pomoć
13.07.2021. 276 Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu
29.06.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača, javna nabavka računarske opreme - LOT 1 računarska oprema (HW+SW
29.06.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača, javna nabavka računarske opreme - LOT 3 nabavka laptopa
29.06.2021. 278 Odluka o poništenju, javna nabavka računarske opreme - LOT 2 nadgradnja sistema video streama
24.06.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača broj: 02-11-3243/21 od 24.06.2021. godine, u postupku nabavke za izvođenje radova na uklanjanju grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja
23.06.2021. 278 Odluka o otkazivanju postupka nabavke usluga godišnjeg održavanja core sistema broj:02-11-1952/21 od 23.06.2021. godine
01.06.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke profesionalnog kombinovanog frižidera za čuvanje vakcina Službi za medicinsku pomoć Općine Centar Sarajevo
01.06.2021. 278 Odluka o prihvatanju ponude za zakup bife-a.
01.06.2021. 278 Odluka o poništenju Odluke o izboru ponude i poništenje postupka javne nabavke za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
01.06.2021. 278 Odluka o poništenju Odluke o izboru ponude i poništenje postupka javne nabavke za nabavku i ugradnju punionica za električna vozila
31.05.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa i ograda na području Općine Centar Sarajevo
04.05.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga rušenja i uklanjanja bespravno izgrađenih građevina, uklanjanja bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama, otklanjanja opasnosti i rušenja ruševnih objekata
04.05.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina
04.05.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanje pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja
29.04.2021. 278 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za nabavku Beckup sistem
29.04.2021. 278 Odluka o odobrenju produženja Ugovora o naknadi za korištenja prostora radi postavljanja samouslužnih aprata
12.04.2021. 600 [1.1] Tenderska dokumentaciju za usluge održavanja postojećeg informacionog sistema „Japet Eurobudžet“ za ispunjenje zakonskih uslova trezorskog poslovanja u toku 2021. godine
12.04.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku Japet
08.04.2021. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija - Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina putem pregovaračkog postupka nabavke bez objave obavještenja
08.04.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
06.04.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje nepredviđenihi naknadnih radova na izgradnji stajališta u ul.Patriotske lige
06.04.2021. 278 Odluka o izboru izvođenje radova na izgradnji nadstrešnica na stajalištima javnog gradskog prijevoza na ul.Općine Centar
06.04.2021. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora - OS IV DIO
06.04.2021. 276 Plan javnih nabavki u 2021. godini
08.03.2021. 278 Odluka o poništenju postupka za usluge programa softvera za pronalaženje nestalih osoba i digital. procesa GSS
05.03.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača - Nahorevo
25.02.2021. 278 Odluka o poništenju procedure za davanje u zakup poslovnih prostorija
11.02.2021. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge programiranja softvera za pronalaženje nestalih osoba i digitalizaciju procesa GSS
29.01.2021. 278 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za LOT 3 - nabavka beskontaktnih toplomjera
20.01.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja računarske mreže za period 2021 2023 godine
20.01.2021. 278 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za LOT 2- nabavka beskontaktnih toplomjera za potrebe osnovnih škola na području općine Centar
20.01.2021. 276 Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020 (II)
15.01.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga redovnog pregleda, održ i unapr sistema vatrodojave i autom gašenja zgrade OC, objekata MZ i dr objekata u vlasništvu OC
30.12.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom
30.12.2020. 278 Odluka o poništenju postupka LOT 1 tekuće održavanje vozila marke VW
30.12.2020. 278 Odluka o poništenju postupka LOT 1 tekuće održavanje vozila marke Torini Volt
30.12.2020. 282 Obrazac praćenja ugovora o javnih nabavki u 2020 - III dio
17.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rezervoar Klanice – površinska i dubinska odvodnja saobraćajnice
17.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 osiguranje motornih vozila
17.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 osiguranje objekata i opreme
17.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja nezgode
17.12.2020. 278 Odluku o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-11-4946-20
17.12.2020. 278 Zaključak o ispravci Odluke broj 02 11 5845 od 16 12 2020
09.12.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za usluge isporuke jednokratnih zaštitnih maski
09.12.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za usluge LOT 2 - nabavka dezinfekcionih sredstava
09.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga progr softvera za pronalaženje nestalih osoba i dig procesa GSS u okviru Službe za spašavanje sa visina, u prirodi na vodi i pod vodom
04.12.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za usluge iznajmljivanja štampača, skenera i kopir aparata
03.12.2020. 278 Zaključak o ispravci greške u Odluci za LOT 3 - Defter komerc doo
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju ulica na području MZ Soukbunar, Skenderija Podtekija, Trg oslobođenja Centar, Marijin Dvor i Crni vrh Gorica
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 nabavka papira
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1- za tekuće održavanje vozila marke Škoda
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 nabavka tonera i ketridža
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 nabavka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3- za tekuće održavanje vozila marke Toyota
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - za tekuće održavanje vozila marke Suzuki
19.11.2020. 278 Odluka o poništenju za LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke Scania
19.11.2020. 278 Odluka o poništenju postupka za LOT 2 - tekuće održavanje vozila marke VW
19.11.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za prijevoz u 2021. godini
19.11.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
19.11.2020. 278 Odluka o poništenju za LOT 6 - tekuće održavanje el.motocikala marke Torini Volt
17.11.2020. 278 Odluka o usvajanju žalbi i poništenju postupka javne nabavke za usluge kolektivnog osiguranja uposlenika, osiguranje objekata i opreme i osiguranje motornih vozila u 2021.g.
17.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mobilnih računara tableta
05.11.2020. 278 Odluka o izboru sukcesivna nabavka sredstava za čišćenje
05.11.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za nabavku zaštitnih maski, dezin.srdstva i dr. zaštitnog materijala EUROSAN doo LOT 1
02.10.2020. 282 Obrazac praćenja ugovora o javnih nabavki u 2020 - II dio
24.09.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija u predmetu nabavke dodatnih radova na izgradnji osnovne škole na lokalitetu Šip – blok C_
15.09.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija škola Šip dodatni radovi (blok C)
15.09.2020. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku -škola Šip (blok C)
03.09.2020. 600 [1.2] Tehnička dokumentacija - nepredviđeni radovi na vrtiću Razigrani dani
03.09.2020. 600 [1.2] Tehnička dokumentacija - nepredviđeni radovi na vrtiću Razigrani dani
03.09.2020. 600 [1.1] Informacija o pregovaračkom postupku - radovi na vrtiću Razigrani dani
30.06.2020. 282 Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma
30.06.2020. 276 Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020 (I)
29.06.2020. 600 [2.1] Tenderska dokumentacija broj: 02-11-2549/20 zaizvođenje dodatnih i novih radova na vanjskom uređenju stambeno-poslovnog objekta K-79 na lokalitetuŠip, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
29.06.2020. 600 [2.0] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
14.04.2020. 600 [2.1] Tenderska dokumentacija - Nabavka zaštitnih maski sa gumom
14.04.2020. 600 [2.1] Informacija o pregovaračkom postupku - zaštitne maske
25.03.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija nabavka dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera
24.03.2020. 600 [2.1] Tenderska dokumentacija nabavka i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprečavanju širenja opasnosti od Corona virusa (COVID-19), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
24.03.2020. 600 [2.2] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
24.03.2020. 600 [2.1] Tenderska dokumentacija nabavka i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprečavanju širenja opasnosti od Corona virusa (COVID-19), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
26.02.2020. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora, okvirnih sporazuma za 2019.godinu - III dio
17.02.2020. 276 Pravilnik o provođenju pregovaračog postupka sa i bez obavještenja o nabavci
15.01.2020. 276 Plan javnih nabavki u 2020. godini
24.12.2019. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2019. godinu - 2. dio
03.09.2019. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2019. godinu
09.05.2019. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2018. godinu
09.05.2019. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2018. godinu
25.04.2019. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača za izvođenje radova na sanaciju ulice Bolnička i dijela ulice Koševo
12.04.2019. 276 Pravilnik o javnim nabavkama
27.03.2019. 276 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu (IX)
27.03.2019. 276 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu (VII)
27.03.2019. 276 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu (VI)
27.03.2019. 276 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu (V)