Javni pozivi i konkursi za mlade

Dokument
599 Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2023. godini
599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo
599 Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju inovatorskog istraživanja na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
599 Javni poziv za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP-ove sa područja Općine Centar Sarajevo
599 Javni pozv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost
599 JP organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata komponente za mlade u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLoad2)
599 Javni poziv za za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja
599 Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta mobilnost mladih Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
599 [1.1] Javni poziv za dodjelu besplatnih vaučera za posjetu kulturnim i sportskim institucijama na području općine Centar Sarajevo
599 [1.1] Javni poziv za refundaciju troškova nabavke udžbenika učenicima 2., 3. i 4. razreda OŠ općine Centar
599 Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022.-2026.