Razvoj i unaprjeđenje poslovanje samostalnih privrednika

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju poslovanja samostalnih privrednika na području Općine Centar Sarajevo.

Naziv Programa


Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju poslovanja samostalnih privrednika na području Općine Centar Sarajevo.


Vrijednost Programa

 180.000,00 KM

Cilj Programa 

Cilj Javnog poziva je realizacija mjera razvoja i unaprjeđenja poslovanja samostalnih privrednika na području Općine Centar Sarajevo. Finansijska sredstva, predviđena ovim Javnim pozivom, namijenjena su za:

 • Zaposlenje novih uposlenika;
 • Nabavku alata, repromaterijala, promociju djelatnosti, proizvoda i usluga, kao i druge aktivnosti vezane za razvoj i unaprjeđenje poslovanja;
 • Plaćanje dospjelih obaveza (PIO/MIO, Zdravstveno osiguranje uposlenih, zakup poslovnog prostora); 

Za koga je Program namijenjen  

 • Fizička lica koja obavljaju djelatnost tradicionalnih zanata propisanih Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/22)
  Fizička lica koja obavljaju obrtničku djelatnost, registrovanu u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,  broj 75/21), Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BiH“ broj 47/10) i Pravilnikom o popisu obrta („Službene novine Federacije BiH,  broj 42/22)

Opšti uslovi za prijavu na Program  

 • da je sjedište djelatnosti registrirano na području Općine Centar Sarajevo; 
 • da je djelatnost registrirana, najkasnije, do dana objave Javnog poziva;
 • da je djelatnost registrirana kao osnovno zanimanje;
 • da su obaveze prema Općini Centar Sarajevo izmirene i dostavljeni izvještaji sa relevantnom finansijskom dokumentacijom za dobijena sredstva po prethodnim Javnim pozivima/Programima/Projektima;
 •  da imaju otvoren i aktivan račun u banci, koji se vodi na ime registrovane djelatnosti.