Projekti međunarodnih organizacija

Projekti EU, USAID, UNDP
  • Pružanje stručne pomoći kod apliciranja za sufinansiranje projekata iz fondova EU, USAID, UNDP i drugih međunarodnih organizacija
  • Organizovanje edukativnih programa za razvoj vještina u pisanju projekata prema standardima EU
  • Sufinansiranje projekata OCD koji su u skladu sa ciljevima Opštine Centar