Legalizacija potpisa za nepokretna lica


Za legalizacija potpisa za nepokretna lica potrebni su sljedeći dokumenti:

Za lica koja ne mogu doći u zgradu Općine potreban je zahtjev na šalteru podnesaka uz obavezan ljekarski nalaz (dokaz o nepokretnosti osobe) i  da je osoba svjesna svojih postupaka.

  • Ovjera se vrši samo na području Općine Centar
  • Ovjera se vrši samo srijedom (izlazak na teren se mora ranije najaviti)

Potrebni dokumenti :

  • Ljekarski nalaz
  • Zahtjev
  • Dokument koji treba da se ovjeri
  • Fotokopija lične karte lica kojem treba da se ovjeri potpis
Dokument