Inspekcija

Vrši kontrolu građevinskih radova na licu mjesta tj. da li se radovi izvode prema izdatom rješenju za građenje i ovjerenoj projektnoj dokumentaciji.

Ukoliko se ustanovi da se radovi izvode bez pravosnažnog odobrenja za građenje inspektor donosi rješenje o rušenju, a potom i zaključak o dozvoli izvršenja rješenja.

Ako investitor koji izvodi radove bez odobrenja sam ne ukloni bespravno izgrađeni objekat, inspektor će putem odabrane organizacije pristupiti izvršenju rješenja o rušenju, a sve na teret investitora.

Upozoravaju se investitori i izvođači radova na izgradnji građevine da prije početka gradnje pribave urbanističku saglasnost, pravosnažno odobrenje za građenje i da prijave početak radova Inspektoratu.

Inspekcijska kontrola se vrši po:

  • službenoj dužnosti
  • po prijavama