Jednokratna novčana pomoć za plaćanje troškova smještaja

Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava su:

 • Prebivalište/boravište duže od 12 mjeseci na području Općine Centar Sarajevo
 • Da niko od članova porodičnog domaćinstva nije poreski obaveznik ili nema samostalnu radnju ili dopunsku djelatnost
 • Da isto pravo nije ostvareno putem Odsjeka za BIZ
 • Da ukupan prihod domaćinstva ne može biti veći od iznosa jedne prosječne plaće ostvarene u FBiH
 • Da podsjeduje ovjeren Ugovor o podstanarskom odnosu ili Izjavu o podstanarskom odnosu vlasnika/posjednika stambenog prostora


Licima u stanju socijalne potrebe smatraju se: 

 • Korisnik stalne novčane pomoći, korisnik tuđe njege i pomoći i lične invalidnine ostvarene putem Službe socijalne zaštite– Kantonalnog centra za socijalni rad;
 • Osobe s posebnim potrebama , osobe nesposobne za samostalan rad, 
 • Korisnici dodatka na djecu, 
 • Stara, bolesna i iznemogla lica starosti preko 60 godina, 
 • Porodilje koje nisu u radnom odnosu u periodu ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu,
 • Penzioneri sa minimalnom penzijom,
 • Lica iznad 50 godina starosti koja su nakon dugogodišnjeg radnog staža ostali bez zaposlenja,
 • Lica koja uslijed nelikvidnosti firme nisu ostvarila pravo na lični dohodak u posljednja tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva,
 • Lica u čijem se porodičnom domaćinstvu svi punoljetni članovi nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje 
 • Samohrani roditelji čija djeca nemaju navršenih 27 godina života, a koji su korisnici dodatka na djecu;
 • Porodice u kojima se jedan član domaćinstva liječi od teške bolesti, 
 • Lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe u slučaju smrti člana užeg porodičnog domaćinstva, 
 • Djeca bez oba roditelja ili djeca bez roditeljskog staranja do navršenih 27 godina života.“

 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva;
 • prijava prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;
 • kućna lista;
 • potvrda o visini primanja za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe za članove porodičnog domaćinstva koji nisu u radnom odnosu;
 • poresko uvjerenje za punoljetne članove porodičnog domaćinstva;
 • Ugovor o podstanarskom odnosu, Izjava o podstanarskom odnosu vlasnika/posjednika stambenog prostora
 • uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina;
 • dokaz da li podnosilac zahtjeva ostvaruje prava iz nadležnosti JU Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo (Služba socijalne zaštite općine Centar);
 • medicinska dokumentacija za oboljele članove porodičnog domaćinstva;
 • dokaz ukoliko se radi o djetetu bez jednog ili oba roditelja odnosno djetetu kojem je utvrđeno starateljstvo putem nadležne službe;
 • dokaz da je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj;
 • tekući račun podnosioca zahtjeva.