Sufinansiranje logopedskih, defektoloških i frugih tretmana djece kojima je dijagnosticiran psiho-fizički poremećaj u razvoju

Pravo na slijedeće vrste novčane pomoći za troškove liječnja, mogu ostvariti oboljela lica bez obzira na visinu ukupnih primanja domaćinstva

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva;
  • prijava prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;
  • kućna lista;
  • Medicinska dokumentacija za oboljelo lice;
  • Preporuka nadležnog ljekara o potrebi kupovine lijeka, bezglutenske ishrane ili  određenog medicinskog tretmana;
  • Preporuka konzilija ljekara KCUS ili Opće bolnice o potrebi za liječenjem van granica BIH ili ugovoren tretman za liječenje van prebivališta;
  • Predračun za kupovinu lijekova;
  • Predračun ovlaštenog dobavljača bezglutenskih namirnica;
  • Predračun zdravstvene ustanove za logopedske, defektološke i psihološke tretmane;
  • Tekući račun podnosioca zahtjeva.