Sport

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta planirana je realizacija projekata, koji su u funkciji organizovanog bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima za sve kategorije građana. Organizator ovih aktivnosti je Općina Centar.

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta planirana je realizacija projekata, koji su u funkciji organizovanog bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima za sve kategorije građana. Organizator ovih aktivnosti je Općina Centar.

  •     izgradnja, obnova i održavanje sportskih objekata od značaja za Općinu;
  •     organizovani sport za sve, posebno u funkciji zdravlja građana i kao preventiva devijantnom ponašanju;
  •     razvojni sport sa opredjeljenjem na masovnost;
  •     efikasnije korištenje prostornih vrijednosti teritorije Općine, te njihove ekonomske valorizacije kroz sport i rekreaciju;
  •     sportski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama i osnovnim školama uključujući i organizaciju takmičenja;
  •     stvaranje uslova za besplatno korištenje sportskih objekata za učenike, studente i mlade do 25 godina starosti;
  •     evidencija za područje Općine.