Nacionalni spomenici

Nacionalni spomenici na području Općine Centar


•    Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina [geolokacija];
•    Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru, historijska građevina [geolokacija];
•    Čekaluša ulica
•    Čobanija (Čoban Hasan vojvode) džamija, graditeljska cjelina;
•    Debelo brdo, prahistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat, arheološko područje;
•    Električna centrala na Hridu, industrijska graditeljska cjelina;
•    Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru), industrijska graditeljska cjelina;
•    Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine, pokretno dobro;
•    Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, pokretno dobro;
•    Franjevački samostan i crkva sv Ante zajedno sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina;
•    Gospođicina kuća u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1, historijska građevina;
•    Gradska vijećnica, historijska građevina;
•    Grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici
•    Hastahana (zgrada Vakufske bolnice), graditeljska cjelina;
•    Hotel Zagreb, historijska građevina;
•    Jevrejsko groblje u Sarajevu, grobljanska cjelina;
•    Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10, historijska građevina;
•    Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, pokretno dobro;
•    Magribija džamija, historijski spomenik ;
•    Narodno pozorište, historijska građevina;
•    Neboder Željezničko-stambene zadruge u Sarajevu
•    Rodna kuća Vladislava Skarića (Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH), stambena graditeljska cjelina;
•    Pravosudna palata u Sarajevu, historijska građevina;
•    Sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva “Matica”)  
•    Stambeni kompleks na Džidžikovcu 
•    Sarajevska Hagada, pokretno dobro u vlasništvu Bosne i Hercegovine
•    Stambeni objekat u ulici Višnjik 16, historijska građevina
•    Stambeno naselje Crni Vrh, graditeljska cjelina;
•    Stambeno-poslovna zgrada u ulici Mula Mustafe Bašeskije, historijska građevina;
•    Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27, historijska građevina;
•    Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, historijsko područje;
•    Školske zgrade u Gimnazijskoj ulici, graditeljska cjelina;
•    Vatrogasna kasarna, historijska građevina;
•    Zgrada Narodne banke u Sarajevu 
•    Zbirka antičkih i srednjovjekovnih kamenih spomenika u Zemaljskom muzeju, pokretno dobro;
•    Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
•    Zgrada Ante Štambuka na uglu ulica Titova i Kulovića broj 8 u Sarajevu, historijska građevina;
•    Zgrada Crvenog krsta, istorijska građevina;
•    Zgrada Jozefa Zadika Danona, historijska građevina;
•    Zgrada kina Apolo, historijska građevina;
•    Zgrada Marijin Dvora i unutrašnje dvorište, historijska građevina;
•    Zgrada Muzeja revolucije (zgrada Historijskog muzeja) Bosne i Hercegovine, historijska građevina;
•    Zgrada Narodne banke sa pokretnom imovinom, historijska građevina;
•    Zgrada Penzionog fonda u Sarajevu, historijska građevina;
•    Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa pokretnim naslijeđem u Sarajevu, historijska građevina;
•    Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19, historijska građevina;
•    Zgrada Slavije, historijska građevina;
•    Zgrada željeznice (Zgrada zemaljske vlade II), historijska građevina;
•    Zgrada Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Napretkov Zakladni dom u Titovoj 56, historijska građevina
•    Zgrada Kantona Sarajevo