Dijalog za budućnost

Promovisanje socijalne kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini

Zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija: UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekat koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini.

Opšti cilj zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije unutar, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije” bio je stvaranje dodatnog prostora za konstruktivni dijalog između različitih zajednica, kao i između građana/ki i njihovih najviših izabranih liderki/a, promovišući na taj način miroljubivu koegzistenciju, jačanje poverenja i istinsko poštovanje različitosti. Ova inicijativa pokrenuta je 2014. godine nakon sastanka Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Zajednički regionalni program “Dijalog za budućnost” su provodili UN agencije: UNDP, UNESCO i UNICEF, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji, uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.