Kabinet Općinskog načelnika

Dokument
709 Obrazac [08-01] Pristup informacijama
607 Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS [2/12]
610 Pravilnik o naknadama za troškove službenih putovanja
610 Pravilnik o reprezentaciji i poklonima