Privreda i poslovni prostori

Služba za privredu i poslovne prostore

Odsjek za privredu vodi računa o registraciji i svim statusnim promjenama samostalnih djelatnosti kao što su: obrtničke, trgovačke, ugostiteljske i javni prijevoz. Odobrenje za osnivanje djelatnosti se izdaje fizičkim licima čije je poslovno sjedište na području ove općine i za obavljanje djelatnosti (bez poslovnog prostora) licima sa prebivalištem na području ove Općine, ako se djelatnost obavlja na mjestu prebivališta kada to Zakon dozvoljava.

Na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/09 i 42/11) fizičko lice obrtničku djelatnost može obavljati kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje, te istu može obavljati samostalno ili kao zajedničku djelatnost. Zakon omogućava obrtničkim djelatnostima i rad na mjestu prebivališta za djelatnosti koje su u skladu s  Pravilnikom o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama (''Služebene novine Federacije BiH'', broj: 61/09 i 12/12).

Na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09) fizičko lice može obavljati ugostiteljsku djelatnost isključivo samostalno kao osnovnu djelatnost u poslovnim prostorijama. Za pokretanje ove vrste djelatnosti neophodno je podnijeti 2 zahtjeva: Zahtjev za izlazak komisije za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta i Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad. Nakon što komisija utvrdi da su ispunjeni minimalno-tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti te da su ispunjeni svi zakonski propisani uvjeti, izdaje se odobrenje za rad ove djelatnosti.

Na osnovu Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10 i 79/17) fizičko lice može obavljati trgovačku djelatnost isključivo samostalno kao osnovnu djelatnost.

Dokument
709 Obrazac [PRI-29] Promjena sredstva rada u toku obavljanja djelatnosti javnog prijevoza
709 Obrazac [PRI-28] Osnivanje djelatnosti auto škole
709 Obrazac [PRI-27] Privremena obustava obavljanja obrta
709 Obrazac [PRI-26] Minimalni tehnički uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za fizička lica (usluge u domaćinstvu)
599 Odluka za dodjelu novčanih poticaja za kupovinu repromaterijala proljetne sjetve i voćarskih sadnica
709 Obrazac [PRI-25] Izmjene u toku obavljanja ugostiteljske djelatnosti
709 Obrazac [PRI-24] Izmjene u toku obavljanja trgovačke djelatnosti
709 Obrazac [POP-02] Ovjera normativa i cjenovnika
709 Obrazac [POP-01] Izdavanje obavijesti o mogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u određenoj ulici
607 Zakon o stvarnim pravima FBiH [100/13]
609 Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar
709 Obrazac [PRI-02] @ - Promjena poslovnog sjedišta trgovačke radnje, obrta i ugostiteljstva
709 Obrazac [PRI-03] @ - Prestanak rada trgovačke radnje, obrta i ugostiteljske radnje / obavljanja djelatnosti
709 Obrazac [PRI-04] @ - Izdavanje uvjerenja
709 Obrazac [PRI-05] @ - Izdavanje prepisa rješenja
709 Obrazac [PRI-20] @ - Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
709 Obrazac [PRI-21] @ - Potvrda o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području
709 Obrazac [PRI-06] Uslovno osnivanje javnog prijevoza
709 Obrazac [PRI-07] Trajno osnivanje javnog prijevoza
709 Obrazac [PRI-08] Izmjena u toku obavljanja obrtničke djelatnosti
709 Obrazac [PRI-11] Osnivanje obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
709 Obrazac [PRI-13] Obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom prostoru
709 Obrazac [PRI-15] Preregistracija iz zajedničke u samostalnu djelatnost
709 Obrazac [PRI-16] Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za putničku agenciju
709 Obrazac [PRI-17] Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za fizička lica
709 Obrazac [PRI-18] Obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti putem privremenog radnika (smrt vlasnika obrta)
709 Obrazac [PRI-19] Upis / ažuiranje u registar pčelara i pčelinjaka
709 Obrazac [PRI-23] Upis u registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata za pravna lica