Privreda i poslovni prostori

Služba za privredu i poslovne prostore

Odsjek za privredu vodi računa o registraciji i svim statusnim promjenama samostalnih djelatnosti kao što su: obrtničke, trgovačke, ugostiteljske i javni prijevoz. Odobrenje za osnivanje djelatnosti se izdaje fizičkim licima čije je poslovno sjedište na području ove općine i za obavljanje djelatnosti (bez poslovnog prostora) licima sa prebivalištem na području ove Općine, ako se djelatnost obavlja na mjestu prebivališta kada to Zakon dozvoljava.

Na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/09 i 42/11) fizičko lice obrtničku djelatnost može obavljati kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje, te istu može obavljati samostalno ili kao zajedničku djelatnost. Zakon omogućava obrtničkim djelatnostima i rad na mjestu prebivališta za djelatnosti koje su u skladu s  Pravilnikom o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama (''Služebene novine Federacije BiH'', broj: 61/09 i 12/12).

Na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09) fizičko lice može obavljati ugostiteljsku djelatnost isključivo samostalno kao osnovnu djelatnost u poslovnim prostorijama. Za pokretanje ove vrste djelatnosti neophodno je podnijeti 2 zahtjeva: Zahtjev za izlazak komisije za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta i Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad. Nakon što komisija utvrdi da su ispunjeni minimalno-tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti te da su ispunjeni svi zakonski propisani uvjeti, izdaje se odobrenje za rad ove djelatnosti.

Na osnovu Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10 i 79/17) fizičko lice može obavljati trgovačku djelatnost isključivo samostalno kao osnovnu djelatnost.

Dokument
709 Obrazac [04-28] Izmjene u toku obavljanja trgovačke djelatnosti
709 Obrazac [04-23] Ovjera normativa i cjenovnika
709 Obrazac [04-17] Izdavanje obavijesti o mogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u određenoj ulici
607 Zakon o stvarnim pravima FBiH [100/13]
609 Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar