Predsjedavajući Općinskog vijeća

Sejad Đozo, predsjedavajući Općinskog vijeća Centar

Diplomirao i magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Od aprila do augusta 1992. godine prvo profesionalno radno iskustvo stekao u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Centru službi bezbjednosti Sarajevo. Od septembra 1992. do juna 1996. godine pripadnik je Armije RBiH u kojoj je obavljao dužnosti: komandir pješačkog voda i čete od jula 1994. do juna 1996. godine. Od jula 1996. do marta 2002. godine bio je pripadnik Vojske Federacije BiH, gdje je obavljao dužnosti: komandir voda Vojne policije od 12. aprila 1997. do 16. decembra 1999. godine, komandir Regrutnog izviđačkog voda od decembra 1999. do juna 2000. godine, komandir voda za dubinsko izviđanje i komandir Regrutne čete u Vojno-obavještajnom bataljonu Vojske Federacije BiH od 12. juna 2000. do marta 2002. godine. 

Od septembra 2002. do septembra 2005. godine bio je angažiran u UNILAB-u Sarajevo. Bio je predsjednik Ekološkog društva za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Sarajevu. Bio je član Predsjedništva udruženja „Savez boračkih organizacija“ –udruženja i ABNOR-a“ Općine Stari Grad Sarajevo, te član Savjeta MZ Betanija-Šip.

Nagrađen je „Poveljom sa Zlatnim ljiljanima“, najvišim priznanjem Općine Centar Sarajevo.

1995. godine promovisan je u čin poručnika Armije RBiH. Za učešće u borbi i iskazanu hrabrost tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dobio je pohvalu komandanta 115. motorizovane brdske brigade 1. Korpusa ARBiH, komandanta Petog bataljona 15. motorizovane brigade 1. Korpusa Armije RBiH te zahvalnicu Odreda Soukbunar, Povelju Udruženje logoraša Stari Grad i Centar, zahvalnicu Udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo i JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

Zbog svog angažmana u nevladinom sektoru dobitnik je priznanja Ekološko-planinarskog društva „Treskavička jezera“ Trnovo, zahvalnice Ekološkog društva za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „EDZUP“ Sarajevo, Sportsko-ribolovnog društvo „Miljacka“ Sarajevo, Sekcije pismonoša „EDZUP“ Sarajevo, Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „COLIBRI“, te Sportskog tiplerskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Od septembra 2006. godine do danas zaposlen je u KJKP "Tržnice Pijace", gdje obavlja poslove rukovodioca Sektora za razvoj, marketing i komercijalne poslove, a prije toga i rukovodioca Službe za razvoj i održavanje, te je obnašao funkciju izvršnog direktora.

Predsjednik je Općinskog povjereništva „Naroda i Pravde“ Općine Centar. Služi se turskim jezikom. Rođen je 1970. godine u Sarajevu. Oženjen je i otac dvije kćerke.