Vijećnici

Općinsko vijeće je organ odlučivanja u Općini koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Centar Sarajevo.

Općinsko vijeće Centar ima 31-og vijećnika čiji se izbor i trajanje mandata vrši i utvrđuje po postupku propisanim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Stranka Vijećnici
Narod i pravda (NiP) Đozo Sejad
Ademović Jasmin
Kapo Nermin
Lazarević Biljana
Mulić Đenan
Podrug-Arapović Marijana
Porić Hidajet
Ćosović Lajla
Adilagić Ira
Naša stranka (NS) Girt Alen
Koluder-Agić Aida
Fazlić Samir
Arslanagić Sara
Melća Điderija
Socijaldemokratska partija (SDP) Challenger Denis
Isović Benjamin
Stevanović Dragan
Ivišić Zvonko
Savez za bolju budućnost (SBB) Kapo Amer
Haljevac Sulejman
Stranka demokratske akcije (SDA) Hasanović Hamdija
Hasanović Elvira
Samostalni vijećnici Majstorović Željko
Gabela Maida
Muminović Đenan
Katica Velija 
Šenderović Miralem
Zulfikarpašić Amra
Bosno Senada
Šljivo Jasmin