Urbanistički planovi

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Nacrt urbanističkih planova na području Kantona Sarajevo: Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća), Urbanistički plan za urbano područje Hadžići, Urbanistički plan za urbano područje Ilijaš i Urbanistički plan za urbano područje Trnovo, sa zaključkom o stavljanju Nacrta plana na Javni uvid i Javnu raspravu u trajanju od 60 dana (Zaključak broj: 01-19-6024/24 od 26.02.2024. godine).

 

U navedenom periodu svi zainteresirani subjekti mogu izvršiti uvid u planski dokument u prostorijama Općine Centar (kancelarija broj 231) u terminu od 13,00 do 15,00 sati, kao i u prostorijama mjesnih zajednica Općine Centar. Građani mogu dostaviti svoje sugestije ili primjedbe u pisanoj formi na Protokol Općine Centar-za Službu za prostorno uređenje i investicije, te putem mjesnih zajednica, kao i elektronskim putem na: alma.varatanovic-guso@centar.ba ili ednana.jasarevic@centar.ba .

 

Grafički i tekstualni prilozi usvojenog Nacrta Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo 


B_1_1 SINTEZNI PRIKAZ KORISTENJA PROSTORA SA INFRASTRUKTUROM UP SARAJEVO NACRT 20000 PREGLEDNA

B_2_1 SINTEZNI PRIKAZ KORISTENJA PROSTORA SA INFRASTRUKTUROM UP SARAJEVO NACRT 5000 CENTAR

URBANISTICKI PLAN URBANOG PODRUCJA SARAJEVO NACRT PLANA - TEKSTUALNI DIO PLANA

URBANISTICKI PLAN URBANOG PODRUCJA SARAJEVO - ODLUKA O PROVODJENJU PLANA NACRT

B_2_1 SINTEZNI PRIKAZ KORISTENJA PROSTORA SA INFRASTRUKTUROM UP SARAJEVO NACRT 5000 LEGENDA