U BUDŽETU OPĆINE CENTAR IZDVOJENO 54.400 KM

Finansijska podrška Općine Centar za 136 malih trgovaca

Nakon provedene zakonske procedure javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih podršci poslovanja fizičkih lica koja obavljaju trgovačku djelatnost (trgovina na malo ličnim radom - trgovac pojedinac) na području općine Centar Sarajevo za 2022. godinu, te izvještaja o radu Komisije za izbor korisnika finansijskih sredstava, načelnik Općine Centar Srđan Mandić je potpisao odluku o dodjeli sredstava trgovcima pojedincima.
Finansijska podrška Općine Centar za 136 malih trgovaca

 

Odlukom se odobrava isplata novčane pomoći za 136 trgovca sa Centra. Nakon potpisivanja ugovora, o čijem datumu će dobitnici biti obaviješteni, bit će izvršena uplata sredstava u iznosu od po 400 KM na njihove bankovne račune sa ekonomskog koda: Kapitalni transferi pojedincima samostalnim poduzetnicima - obrtnicima za unaprjeđenje poslovanja. Iz budžeta Općine Centar za ovu namjenu će biti isplaćen iznos od 54.400 KM.                                                                                         

Navedena sredstva su namijenjena za nabavku sirovina, repromaterijala, promociju djelatnosti, proizvoda i usluga, plaćanje dospjelih obaveza (PIO/MIO, Zdravstveno osiguranje uposlenih, zakup poslovnog prostora), te za druge aktivnosti vezane za održivost i razvoj djelatnosti.

 

Pravo učešća na javnom pozivu su imala fizička lica koja obavljaju trgovačku djelatnost i koja su ispunjavala slijedeće opće kriterije: da je djelatnost registrovana kao trgovina na malo ličnim radom - trgovac pojedinac, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 40/2010 i 79/2017) na području općine Centar Sarajevo, da imaju otvoren i aktivan račun u banci, koji se vodi na ime registrovane djelatnosti i da je sjedište djelatnosti registrovano na području ove općine, da je djelatnost registrovana, najkasnije, do dana objave javnog poziva, da je djelatnost registrovana kao osnovno zanimanje, da  su  obaveze  prema  Općini  Centar  Sarajevo  i  dobijena  sredstva  po  prethodnim  javnim pozivima/programima/projektima izmirena.