SANACIJA JOŠ JEDNOG STEPENIŠTA U CENTRU

U toku radovi na sanaciji pristupne staze i stepeništa u Ulici Buka 10

Na području općine Centar kontinuirano se realiziraju projekti u okviru investiciono-tehničkog održavanja komunalne infrastrukture.
U toku radovi na sanaciji pristupne staze i stepeništa u Ulici Buka 10

Radnici građevinske firme „Sela“ od danas intenzivno rade na sanaciji pristupne staze i stepeništa u Ulici Buka broj 10.

 

Općina Centar je za realizaciju ovog projekta izdvojila 31.584,91 KM, a projekat je planiran na osnovu prijedloga i zahtjeva građana koji su u više navrata isticali probleme zbog lošeg stanja stepeništa i pristupnih staza.

 

U namjeri da stanovnicima omogući siguran i nesmetan prilaz domovima Općina je provela proceduru odabira izvođača radova sa kojim je sklopljen ugovor koji je u ime Općine potpisao načelnik Srđan Mandić.

 

Da podsjetimo, Općina je u proteklom periodu finansirala i izgradnju pristupne pješačke staze i stepeništa u Ulici Buka na broju 1 i 3.

 

Općina Centar kroz realizaciju projekata sanacije i rekonstrukcije stepeništa i pristupnih staza stanovnicima centralne gradske općine nastoji olakšati pristup domovima.

 

U budžetu Općine Centar za ovu godinu za projekte rekonstrukcije, sanacije i izgradnje stepeništa, platoa, pristupnih i pješačkih staza i ograda planirano je 1.875.000 KM.