SANACIJA STEPENIŠTA

Napreduju radovi na sanaciji pristupne staze i stepeništa u Ulici Buka 10

U toku je realizacija sanacije još jednog stepeništa i to u Ulici Buka 10 koji je planiran budžetom za prethodnu godinu na osnovu prijedloga i zahtjeva građana.
Napreduju radovi na sanaciji pristupne staze i stepeništa u Ulici Buka 10

Na području općine Centar kontinuirano se realiziraju projekti u okviru investiciono-tehničkog održavanja komunalne infrastrukture.

U proteklom periodu uklonjeno je staro oštećeno stepenište i betonske ploče nakon čega je urađeno nasipanje i nabijanje tampona prije izgradnje novog armirano-betonskog stepeništa i betonskih staza.

Radove izvode radnici građevinske firme „Sela“, a projekat sanacije u cijelosti finansira Općina Centar u iznosu od 31.584,91 KM.

Budžetom Općine Centar za ovu godinu za projekte rekonstrukcije, sanacije i izgradnje stepeništa, platoa, pristupnih i pješačkih staza i rukohvatnih zaštitnih ograda obezbijeđen je iznos od 1.875.000 KM.

Da podsjetimo, Općina je u proteklom periodu finansirala i izgradnju pristupne pješačke staze i stepeništa u Ulici Buka na broju 1 i 3.