Javna rasprava o Nacrtu statuta Općine Centar Sarajevo

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 26. redovnoj sjednici, održanoj 23. februara 2023. godine, utvrdilo Nacrt statuta Općine Centar Sarajevo i donijelo odluku da se dokument uputi u javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Poziv za javnu raspravu zajedno sa Nacrtom statuta objavljen je na web stranici Općine Centar  https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Učešće u javnoj raspravi mogu imati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar Sarajevo, političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću, klubovi vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća, savjeti mjesnih zajednica, službe Općine Centar Sarajevo, udruženja građana koja djeluju na području općine Centar, te zainteresovane organizacije i zajednice u Općini Centar. 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt statuta Općine Centar Sarajevo mogu se dostaviti Službi Općinskog vijeća elektronskim putem na e-mail: vijece@centar.ba  putem pošte na adresu Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo ili lično na protokol Općine Centar.

19.02.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje trenažnog procesa
13.02.2024.
FINANSIJSKA PODRŠKA BORAČKOJ POPULACIJI
Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata
13.02.2024.
OPĆINA CENTAR OBEZBIJEDILA 32.000 KM
Besplatan prijevoz za učenike sa invaliditetom i njihove pratioce
Više vijesti