Javna rasprava o Nacrtu statuta Općine Centar Sarajevo

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 26. redovnoj sjednici, održanoj 23. februara 2023. godine, utvrdilo Nacrt statuta Općine Centar Sarajevo i donijelo odluku da se dokument uputi u javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Poziv za javnu raspravu zajedno sa Nacrtom statuta objavljen je na web stranici Općine Centar  https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Učešće u javnoj raspravi mogu imati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar Sarajevo, političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću, klubovi vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća, savjeti mjesnih zajednica, službe Općine Centar Sarajevo, udruženja građana koja djeluju na području općine Centar, te zainteresovane organizacije i zajednice u Općini Centar. 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt statuta Općine Centar Sarajevo mogu se dostaviti Službi Općinskog vijeća elektronskim putem na e-mail: vijece@centar.ba  putem pošte na adresu Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo ili lično na protokol Općine Centar.

28.03.2023.
GRANT ZA NAGRAĐIVANJE MLADIH USPJEŠNIH POJEDINACA
Općina Centar raspisala javni poziv za dodjelu sredstava
27.03.2023.
JAVNI POZIV OTVOREN DO 30. NOVEMBRA
Općina Centar finansijski podržava inovatorska istraživanja
22.03.2023.
OPĆINA CENTAR OBEZBIJEDILA FINANSIJSKA SREDSTVA
Besplatne pozorišne predstave za učenike iz Centra
Više vijesti