JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA - ReLOaD2

Predaja prijedloga projekata za mlade

Općina Centar u partnerstvu sa UNDP-om raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata za mlade, a u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2).
Predaja prijedloga projekata za mlade

U skladu sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022.-2026., sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade i koje djeluju na području općine Centar Sarajevo, mogu dostaviti prijedloge projekata iz prioritetnih oblasti koje su navedene u tekstu javnog poziva.

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org  sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 30. marta 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

Rok za predaju aplikacija je 4. april 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org,  kao i na web stranici https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi 

19.02.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje trenažnog procesa
13.02.2024.
FINANSIJSKA PODRŠKA BORAČKOJ POPULACIJI
Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata
13.02.2024.
OPĆINA CENTAR OBEZBIJEDILA 32.000 KM
Besplatan prijevoz za učenike sa invaliditetom i njihove pratioce
Više vijesti