JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA - ReLOaD2

Predaja prijedloga projekata za mlade

Općina Centar u partnerstvu sa UNDP-om raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata za mlade, a u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2).
Predaja prijedloga projekata za mlade

U skladu sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022.-2026., sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade i koje djeluju na području općine Centar Sarajevo, mogu dostaviti prijedloge projekata iz prioritetnih oblasti koje su navedene u tekstu javnog poziva.

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org  sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 30. marta 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

Rok za predaju aplikacija je 4. april 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org,  kao i na web stranici https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi 

28.03.2023.
GRANT ZA NAGRAĐIVANJE MLADIH USPJEŠNIH POJEDINACA
Općina Centar raspisala javni poziv za dodjelu sredstava
27.03.2023.
JAVNI POZIV OTVOREN DO 30. NOVEMBRA
Općina Centar finansijski podržava inovatorska istraživanja
22.03.2023.
OPĆINA CENTAR OBEZBIJEDILA FINANSIJSKA SREDSTVA
Besplatne pozorišne predstave za učenike iz Centra
Više vijesti