JAVNI POZIV MLADIMA KOJI PRVI PUT RJEŠAVAJU STAMBENO PITANJE

Općina refundira troškove poreza na promet nekretnina ili plaćenog PDV-a

Općina Centar je raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza za dodanu vrijednost (PDV) za mlade iz sredstava općinskog budžeta za 2023. godinu.
Općina refundira troškove poreza na promet nekretnina ili plaćenog PDV-a

Javni poziv je objavljen u petak, 10. marta 2023. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi i ostaje otvoren tokom cijele 2023. godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Pravo na dodjelu ovih novčanih sredstava imaju osobe do navršenih 38 godina života sa prebivalištem na području općine Centar, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće na području općine Centar.

U javnom pozivu su navedeni kriteriji za refundiranje troškova poreza na promet nekretnina ili PDV prilikom kupovine stana, kao i potrebna dokumentacija. 

Zahtjev sa dokumentacijom se podnosi Službi za stambene i komunalne poslove– Odsjek za stambene poslove putem općinskog protokola ili putem pošte. 

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu pozvati broj telefona 033/562-343 ili 033/562-464.

 

31.01.2024.
OBAVIJEST ZA RODITELJE
Prvi upisni rok za prvačiće traje do 29. februara
30.01.2024.
UZ FINANSIJSKU PODRŠKU OPĆINE CENTAR
Započinje novi ciklus sportskih projekata u FIS-u
16.01.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Počela besplatna škola fudbala za učenike
Više vijesti