U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PREDAJU PROJEKATA ZA MLADE

Poziv na prvi mentorski sastanak

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Centar Sarajevo objavljuje poziv za organizacije civilnog društva za učešće na prvom mentorskom sastanku.
Poziv na prvi mentorski sastanak

Sastanak je prilika za organizacije civilnog društva da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi mentorski sastanak će biti održan u srijedu, 15. marta 2023. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Općine Centar Sarajevo (sala 205/II sprat).  Sastanak će biti organiziran u okviru Javnog poziva za predaju prijedloga projekata za mlade u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Centar Sarajevo. 

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na mail adresu faris.becic@centar.ba  ili na faris.becic@undp.org  

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Općine Centar Sarajevo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za organizacije civilnog društva koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

19.02.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje trenažnog procesa
13.02.2024.
FINANSIJSKA PODRŠKA BORAČKOJ POPULACIJI
Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata
13.02.2024.
OPĆINA CENTAR OBEZBIJEDILA 32.000 KM
Besplatan prijevoz za učenike sa invaliditetom i njihove pratioce
Više vijesti