JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA

Općina Centar i ove godine dodjeljuje plastenike

U okviru podrške poljoprivrednim proizvođačima Općina Centar raspisala je i ove godine javni poziv za dodjelu plastenika površine 50 kvadratnih metara sa dodatnom opremom.
Općina Centar i ove godine dodjeljuje plastenike

Javni poziv je objavljen danas, 20. marta 2023. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“ kao i na općinskoj web stranici https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi a ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. 

Pravo na dodjelu plastenika imaju svi zainteresirani stanovnici općine Centar sa prijavljenim stalnim prebivalištem na području ove lokalne zajednice ili registrovanom poljoprivrednom djelatnošću sa sjedišem na području Centra. Jedan od uslova je i da je podnosilac zahtjeva korisnik (vlasnik, posjednik, dugogodišnji zakupac zemljišta najmanje 5 godina) minimalno 200 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju na teritoriji općine Centar Sarajevo, te da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj službi Općine Centar i da je izvršio ažuriranje podataka za 2022. godinu.

Poljoprivredno zemljište na koje se namjerava postaviti plastenik mora biti pogodno za plasteničku proizvodnju, ne smije biti evidentirano kao aktivno klizište, ne smije se nalaziti u brdovitom području pod nagibom, te mora imati obezbijeđen pristup izvorištu vode ili vodovodnoj mreži.

Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti kandidati koji su u ranijem periodu najmanje 4 godine od raspisivanja ovog javnog poziva ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od bilo kojeg nivoa vlasti, humanitarnih i drugih institucija i organizacija.

U javnom pozivu su navedeni kriteriji za utvrđivanje rang liste za dodjelu plastenika, kriteriji za bodovanje podnesenih zahtjeva, kao i potrebna dokumentacija za apliciranje na javni poziv. 

Popunjeni zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti na protokol Općine Centar Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv za dodjelu plastenika površine 50m2 sa dodatnom opremom na području općine Centar Sarajevo za 2023. godinu“.

Na poleđini koverte obavezno se navodi: ime i prezime/naziv firme podnosioca zahtjeva, adresa/sjedište i kontakt telefon. 

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi/prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 033/562-512.

31.01.2024.
OBAVIJEST ZA RODITELJE
Prvi upisni rok za prvačiće traje do 29. februara
30.01.2024.
UZ FINANSIJSKU PODRŠKU OPĆINE CENTAR
Započinje novi ciklus sportskih projekata u FIS-u
16.01.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Počela besplatna škola fudbala za učenike
Više vijesti