PRIJAVE DO 18. APRILA

Javni oglas za prijem UN volontera u zajednici

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), objavio je javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici za područje općine Centar Sarajevo.
Javni oglas za prijem UN volontera u zajednici

Pozivaju se mlade osobe, od 18 do 30 godina života, koje su nastanjene na području općine Centar Sarajevo, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, da se prijave za objavljenu poziciju. Javni poziv ostaje otvoren do 18. aprila 2023. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org

Ovo je odlična prilika za sve zainteresovane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u promociju projekata civilnog društva, angažmanom kao volonter/ka Ujedinjenih nacija (UNV), stažiranjem/praksom u trajanju od šest mjeseci. Za angažman je predviđena odgovarajuća mjesečna naknada. Potvrda o stažiranju/radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih nacija).

Odabrani/a volonter/ka UN-a će raditi u prostorijama općinske/gradske uprave iz koje dolazi, pružajući podršku odabranim OCD u povećanju njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici.

Navedeni javni poziv je objavljen na wb stranici Općine Centar: www.centar.ba u rubrici Javni pozivi, konkurs i oglasi: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi.

Javni poziv se pored Općine Centar, odnosi i na Općinu Novo Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo i Općinu Vitez.