RELOAD2

Odabrani projekti za mlade

Općina Centar u saradnji sa UNDP-om završila je bodovanje projektnih prijedloga pristiglih na javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata za mlade, u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2).
Odabrani projekti za mlade

Nakon završenog Javnog poziva za mlade koji je bio otvoren 4 sedmice, u Općinu Centar pristiglo je 23 projektna prijedloga. Evaluaciona komisija je nakon pregleda pristiglih zahtjeva izbodovala sve projektne prijedloge koji su ispunjavali uslove i kriterije poziva te odabrala 6 projekata koji su u skladu sa prioritetnim oblastima.

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

 

Svi zainteresirani građani više informacija o odabranim projektima mogu potražiti na linku    

https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi  

 

12.07.2024.
SARADNJA OPĆINE CENTAR I MINISTARSTVA
U toku radovi na obnovi prostorija za smještaj vrtića Šip
12.07.2024.
PODRŠKA ZA PODUZETNIKE
U srijedu Help Desk sesija na temu
12.07.2024.
OBJAVLJENI REZULTATI JAVNOG POZIVA
Odabrani projekti organizacija civilnog društva
Više vijesti