IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI PARK-CRNI VRH“

Javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta

Obavještavamo građane i zainteresovana pravna lica da će u četvrtak, 18. maja 2023. godine sa početkom u 17 sati u velikoj sali Općine Centar Sarajevo biti održana javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park-Crni vrh“ u svrhu izgradnje stambenog ansambla uz ulicu Omera Stupca.
Javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta

Podsjećamo, Odluka o pristupanju izradi navedenog planskog dokumenta donesena je na 51. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar koja je održana 27. februara 2020. godine, a javni uvid je održan putem web stranice i u prostorijama mjesne zajednice.

Služba za prostorno uređenje i investicije Općine Centar poziva zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o navedenom planskom dokumentu. Također je javnu raspravu moguće pratiti i putem Interneta na Youtube kanalu Općine Centar.

Materijal za pomenuti prijedlog plana je građanima dostupan na web stranici Općine Centar https://www.centar.ba/regulacioni-planovi