IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI PARK-CRNI VRH“

Održana javna rasprava o prijedlogu planskog dokumenta

Jučer je u prostorijama Općine Centar održana javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park-Crni vrh“ u svrhu izgradnje stambenog ansambla uz ulicu Omera Stupca.

 

Na održanoj javnoj raspravi donesen je zaključak da svi građani i zainteresovana pravna lica u roku od 21 dan mogu dostaviti svoje sugestije ili primjedbe u pisanoj formi na Protokol Općine Centar - za Službu za prostorno uređenje i investicije, putem Mjesne zajednice „Crni Vrh-Gorica “ kao i elektronskim putem na mailove: selma.palalic@centar.ba  ili eldina.sehovic@centar.ba 

Podsjećamo, Odluka o pristupanju izradi navedenog planskog dokumenta donesena je na 51. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar koja je održana 27. februara 2020. godine, a javni uvid je održan putem web stranice i u prostorijama mjesne zajednice.

Materijal za pomenuti prijedlog plana je građanima dostupan na web stranici Općine Centar https://www.centar.ba/regulacioni-planovi