PODRŠKA OBRTIMA, MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Javni poziv za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja

Općina Centar Sarajevo objavljila je javni poziv za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte, mikro, mala i srednja preduzeća sa područja općine Centar Sarajevo.
Javni poziv za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja

Kako je navedeno u javnom pozivu finansijska sredstva su namijenjena za podršku digitalnoj transformaciji obrtima, mikro, malim i srednjim preduzećima, a realizuju se sufinansiranjem troškova razvoja digitalnih rješenja i prateće opreme (softver i hardver) s ciljem optimizacije procesa, operacija, organizacije poslovanja i odnosa sa kupcima. Cilj ove podrške je jačati konkurentnost i potaknuti rast privrednih subjekata na području općine Centar Sarajevo.

Korisnici podsticajnih sredstava mogu biti obrti, mikro, mala i srednja preduzeća, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) imaju sjedište na teritoriji općine Centar Sarajevo i da su osnovana u skladu sa važećim propisima Federacije BiH,

b) da posluju, na teritoriji općine Centar Sarajevo, najmanje tri mjeseca prije objave javnog poziva, i da

c) imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj kalendarskoj godini ili iskazan gubitak do najviše 15.000,00 KM.

Kompletan tekst javnog poziva objavljen je i na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, oglasnim pločama mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo i na web stranici https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi 

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a najkasnije do 30.11.2023. godine.

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 033/562-389 i 033/223-269.