Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Danas je u velikoj sali Općine Centar održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo. Na samom početku sjednice Elvira Hasanović i Džemal Bijedić položili su svečanu zakletvu pred općinskim vijećnicima čime su dobili mandat kao novi vijećnici Općinskog vijeća Centar.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o načinu održavanja spomenika šehida i poginulih boraca na području općine Centar Sarajevo, koju je predložio općinski načelnik putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Centar. Ovom odlukom Javna ustanova „Fond memorijala Kantona Sarajevo“ preuzima obavezu održavanja 22 spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Centar Sarajevo. Upravni odbor Fonda memorijala je donio odluku da prihvata ovu obavezu, koju je podržala i Komisija za boračka pitanja Općine Centar koja je usvojila zaključak o podršci prijedlogu kojim će se urediti način održavanja izgrađenih spomen-obilježja, te spomenika koje Općina Centar ima u planu izgraditi u narednom periodu. Samim odlukama prethodilo je pismo namjere koje je načelnik Mandić uputio na adresu Fonda memorijala u kojem stoji „Svjesni značaja  spomen-obilježja šehida i poginulih boraca za širu društvenu zajednicu, obraćamo vam se sa pismom namjere kojim izražavamo interes za saradnju pri održavanju spomen-obilježja koja se nalaze na području naše općine. Održavanje i uređenje spomen-obilježja, kao i ona sama, imaju univerzalnu poruku da nas zaštite od zaborava i budu mjesto tužnog i sjetnog  podsjećanja na sve poginule sa područja naše lokalne zajednice. Na području općine Centar se nalaze 22 spomen-obilježja i u kontinuitetu imamo problem pri odabiru izvođača radova što dovodi do nezadovoljstva porodica šehida i poginulih boraca, građana, ali i nas u lokalnoj zajednici. Uvažavajući vaš djelokrug rada, kao i primjer koji pokazujete vodeći brigu o spomenicima koji su vam dati u nadležnost od strane Kantona Sarajevo, molimo vas da razmotrite mogućnost preuzimanja obaveze održavanja i naših spomen-obilježja, stoji u pismu namjere. 

Također su vijećnici na današnjoj sjednici usvojili i Odluku o uvjetima i načinu izdavanja vodnih akata na području općine Centar Sarajevo. Općinski načelnik Mandić je u svom obrazloženju razloga za predlaganje ove odluke prisutnima kazao da je Kanton Sarajevo donio odluku kojom prenosi nadležnost izdavanja vodnih akata na Općinu Centar za njeno područje, što predstavlja važan segment u izdavanju urbanističkih i građevinskih dozvola. 

U nastavku sjednice općinski vijećnici su također podržali imenovanje člana Savjeta Mjesne zajednice „Park-Višnjik“, člana Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama, te člana Komisije za kulturu i sport. 

Općinskim vijećnicima su na današnjoj sjednici predstavljeni izvještaji o radu javnih ustanova, kojima je osnivač Općina Centar – „Centar kulture i mladih“ i „Centar za sport i rekreaciju“, kao i izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Centar za prošlu godinu. Sva tri izvještaja dobila su potrebnu većinu glasova vijećnika. 

Na kraju sjednice Općinskom vijeću prezentirana je informacija o obrascima periodičnog finansijskog izvještaja za period 1.1. – 31.3.2023. godine.

 

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti