PROJEKAT RELOAD2

Potpisani ugovori i prezentovani projekti za mlade

Danas je u Općini Centar Sarajevo upriličeno potpisivanje ugovora i prezentacija podržanih projekata u ovoj općini, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2), kojeg finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Današnji potpisnici ugovora su odabrani na osnovu dva javna poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata – zajedničkog javnog poziva i javnog poziva za omladinske projekte.

 

-Na ovom projektu Općina Centar Sarajevo radi u partnerstvu sa UNDP-em, a uz podršku Evropske unije. Karakteristika projekta je, između ostalog, i transparentnost, koja je za nas jako važna. Sve pristigle zahtjeve na javni poziv su ocijenili stručni ljudi i, kao i do sada, siguran sam da odabrani projekti na najbolji način oslikavaju prioritetne oblasti javnih poziva. Naša je iskrena želja da istrajemo na transparentnom dodjeljivanju budžetskih sredstava nevladinim organizacijama. Hvala vama poštovani predstavnici nevladinog sektora što ste se opredijelili da učestvujete u projektu ReLOaD2 i na ovaj način odlučili doprinijeti našoj lokalnoj zajednici, a najviše našim građanima, kazao je načelnik Općine Centar Sarajevo, Srđan Mandić.

 

Evaluaciona komisija je nakon pregleda pristiglih zahtjeva ocijenila sve projektne prijedloge koji su ispunjavali uslove i kriterije poziva te odabrala projekte koji su u skladu sa prioritetnim oblastima. Podržano je osam projekata koji se kroz svoje aktivnosti bave temom mladih. Ukupna vrijednost projekata je 239.990 KM, od čega Općina participira sa 30% sredstava.

 

-Mi u budućnosti nastavljamo saradnju sa civilnim društvom kroz redovne dijaloge između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva. Kroz treninge i mentorstvo pokušat ćemo približiti naše kriterije i način rada što više organizacija kako bismo povećali broj odobrenih projekata. Sredstva koja dajemo u saradnji sa Općinom Centar Sarajevo su dostatna za realizaciju dobrih projektnih ideja. U budućnosti se nadamo da ćemo povećati broj projekata koji će biti podržani kroz ReLOaD2, izjavila je Bokun. 

 

Danas su predstavnici sljedećih organizacija civilnog društva potpisali sporazume: Udruženje za podršku obrazovanja, odgoja, kulture i tradicije „Bajka“, Atletski klub osoba sa invaliditetom Novi Grad Sarajevo, Udruženje ekologa “Arboretum – botanička bašta”, Centar za razvoj omladinskog aktivizma „CROA“, Udruženje „Igrajmo zajedno inicijativa“, Savez udruženja gluhih i nagluhih FBiH, Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „OAZA“ i Udruženje Plivački klub „SPID“.

 

Prezentaciji je također prisustvovala i pomoćnica načelnika za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Lejla Dizdarević koja je ovom prilikom kazala da sve više nevladinih organizacija shvata koliki je značaj pisanja projekata po LOD metodologiji. 

 

Nakon potpisivanja ugovora predstavnici organizacija civilnog društva su imali priliku prezentovati svoje projekte, kao i projektne aktivnosti namijenjene građanima naše lokalne zajednice koje će se realizovati u narednom periodu, kao i njihov značaj.

 

 ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*, Republika Sjeverna Makedonija i Srbija. 

20.06.2024.
ZA PODRŠKU PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA 20.000 KM
Načelnik Mandić posjetio Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu „Seljo“
20.06.2024.
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE CENTAR
Izdato crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka
20.06.2024.
JU „CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO“
Jedinstvena radionica i predavanje o mangama
Više vijesti