LOKALNO-EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE CENTAR ZA 2024. GODINU

Poziv za dostavu prijedloga projekata za Nacrt budžeta Općine Centar

Danas je u dnevnom listu Dnevni avaz i na oglasnim pločama po mjesnim zajednicama Centar, te na općinskoj web stranici objavljen javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalno-ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu.
Poziv za dostavu prijedloga projekata za Nacrt budžeta Općine Centar

Pravo predlaganja projekata imaju građani, savjeti mjesnih zajednica, institucije, poduzetnici, općinske službe, kao i svi drugi koji imaju projektnu ideju od interesa za veći broj građana, izuzev organizacija civilnog društva (OCD) čiji su projekti predmet posebnih javnih poziva. Kako je navedeno u javnom pozivu uslovi za razmatranje prijedloga projekata jeste da su riješeni imovinsko-pravni odnosi, da je projekat usklađen sa važećom prostorno planskom dokumentacijom, te sa strateškim usmjerenjem Općine Centar Sarajevo definisanim kroz Strategiju razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021.-2027.

 

Predloženi projekti će biti vrednovani po kriterijima gdje će najviše bodova donositi projekti čija realizacija sredstvima iz budžeta Općine Centar će unaprijediti lokalno-ekonomski razvoj općine Centar Sarajevo, uticati na bolje zapošljavanje sugrađana, te na bolju zaštitu okoliša. Također će održivost projekta biti visoko vrednovan, kao i inovativnost, model finansiranja, te uvođenje novih tehnologija.

 

Prijedloge je moguće dostaviti isključivo na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na info-punktu Općine Centar Sarajevo ili sa web stranice Općine Centar na sljedećem linku: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo - Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu, Mis Irbina 1, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: „Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalno - ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu“. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije ili pomoć u vezi sa popunjavanjem i predajom obrazaca mogu se dobiti putem sljedećih brojeva telefona: 033/223-269 i 033/562-389 (Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu). 

24.11.2023.
JAVNI POZIV OSTAJE OTVOREN SEDAM DANA
Novčani podsticaji farmerima općine Centar
24.11.2023.
U OPĆINSKOM BUDŽETU OBEZBIJEĐENO 120 HILJADA KM
Jednokratne novčane pomoći uplaćene za 41 porodilju iz Centra
16.11.2023.
KONFERENCIJA „PODUZETNIŠTVO U BIH: BILANS USPJEHA 2023“
Upostavljeno 129 novih biznisa zahvaljujući podršci Evropske unije i Međunarodne organizacije rada
Više vijesti