OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA

Započelo završno asfaltiranje ulica Himzarina i Sumbula Avde

Tokom dana radnici angažovane građevinske firme „Demus“ d.o.o. Sarajevo započeli su sa postavljanjem drugog sloja asfalta duž saobraćajnica u ulicama Himzarina i Sumbula Avde (Mjesna zajednica „Mejtaš-Bjelave“).

Pomenuti radovi predstavljaju završnu fazu projekta sanacije ove dvije ulice, za šta je iz ovogodišnjeg budžeta Općine Centar izdvojeno 273.079 KM. 

 

Od navedenog iznosa za obnovu Ulice Himzarina utrošeno je 106.732 KM, dok je za realizaciju projekta u Ulici Sumbula Avde Općina Centar izdvojila 166.347 KM

 

Kako je planirano dinamikom radova okončanje navedenih radova je planirano za ovaj vikend, što najviše zavisi od vremenskih uslova. Iscrtavanje horizontalne i postavljanje vertikalne signalizacije biće urađeno nakon asfaltiranja. Na osnovu rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo na snazi je danas potpuna obustava saobraćaja motornih vozila duž ove dvije susjedne ulice. 

 

 Tokom realizacije projekta na dionici od 350 metara, koliko iznosi dužina ove dvije ulice, nakon uklanjanja starog asfalta i postavljanja novog tampona radnici su ugradili nove betonske ivičnjake među kojima su takozvani izdignuti ivičnjaci kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje motornih vozila i neometano kretanje pješaka. Također su ugrađene nove poprečne ulične rešetke za adekvatnu odvodnju površinskih voda, te je urađeno nivelisanje šibera za vodu, šahtova i uličnih slivnika. Za nadzor projekta angažovana je firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. 

 

Navedena dva projekta su realizovana na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar Srđan Mandić i direktor pomenute građevinske firme Adnan Mujan.

 

Općina Centar Sarajevo u svojstvu nadležnog upravitelja svake godine ulaže značajna finansijska sredstva u svrhu poboljšanja cestovne infrastrukture. Za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove saobraćajne infrastrukture prema usvojenim planovima planirano je ukupno 7.372.000 KM.

 

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti