IZVRŠENA REKONSTRUKCIJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

Završeno asfaltiranje Ulice Borak

Radnici građevinske firme „Bucomerc“ su tokom jučerašnjeg dana završili sa polaganjem novog asfalta duž Ulice Borak (Mjesna zajednica Skenderija-Podtekija) što predstavlja završnu fazu realizacije ovog projekta.

Nakon okončanja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Borak, a za što je Općina Centar izdvojila 299.100 KM, ova lokalna zajednica je takođe preuzela obavezu da izvrši sanaciju same ulice nakon završetka radova od strane KJKP „Vodovod i kanalizacija“. 

U obuhvatu sanacije izvršeno je polaganje novog asfalta cijelom širinom ulice i u cijelom njenom obimu. Općina je za ovu namjenu obezbijedila 60.000 KM. 

Na inicijativu građana sa lokaliteta Borak, koji su u više navrata imali bujice vode niz Ulicu Borak, stepenište Borak, kao i u dvorištima svojih kuća, Općina Centar je urgirala hitnu sanaciju kanalizacione mreže u samoj ulici Borak.

Da podsjetimo, Općina Centar je finansirala i sanaciju stepeništa čemu je prethodila rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na ovom potezu. Općina Centar je za sanaciju stepeništa i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže duž stepeništa Borak izdvojila 336.285 KM.

20.06.2024.
ZA PODRŠKU PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA 20.000 KM
Načelnik Mandić posjetio Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu „Seljo“
20.06.2024.
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE CENTAR
Izdato crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka
20.06.2024.
JU „CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO“
Jedinstvena radionica i predavanje o mangama
Više vijesti