HILFSWERK KUĆA PODRŠKE

Poziv za edukaciju budućih njegovatelja

Ustanova socijalne zaštite „Hilfswerk kuća podrške“ u saradnji sa „Hilfswerk International“ pokreće besplatnu edukaciju za njegovatelja po austrijskom programu prilagođenom Bosni i Hercegovini. Program obuke će započeti od 2. oktobra ove godine dok svi zainteresovani kandidati se mogu do 26. septembra prijaviti na sljedeće mail adrese: aleksandrapd@hwi.ba i kuca.podrske@hwi.ba ili na broj telefona: +38733 525 369 (kontakt osobe Azema Avdušinović i Lejla Brulić).
Poziv za edukaciju budućih njegovatelja

Kako je navedeno u pozivu obuka će trajati 434 sata, sastavljena od teorijske i praktične nastave, sa mogućnošću zaposlenja nakon edukacije. Učesnici edukacije su dužni snositi trošak u ukupnom iznosu od 50 KM što podrazumijeva ljekarski pregled za izdavanje sanitarne knjižice, hemijsko čišćenje uniforme za praktičnu obuku i taksu za izdavanje certifikata.

 

Prioritet za obuku imaju nezaposleni kandidati prijavljeni u evidencijama zavoda za zapošljavanje, kao i svi zainteresovani koji sebe vide kao vrlo odgovornog, strpljivog i pažljivog budućeg njegovatelja/icu spremnog da sarađuje sa starijim osobama, članovima uže porodice i kolegama, te da pomaže starijim osobama u ispunjavanju životnih funkcija u njihovom  vlastitom domu kako bi im olakšali život i učinili ugodnijim i dostojanstvenijim u svom okruženju.

 

Projekat edukacije za njegovatelja biće realizovan u okviru projekta pod nazivom „Kuća podrške - Usluge za dostojanstven život starijih osoba u Gruziji i Bosni i Hercegovini“ koji finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA) i „Hilfswerk international“ iz Beča. 

 

Cilj projekta “Hilfswerk Kuća podrške - Održivo pružanje usluga za starije osobe u kući u Bosni i Hercegovini“ je obezbjediti najkvalitetniju moguću mobilnu njegu za starija i iznemogla lica od strane obučenih njegovatelja. Općina Centar se kao prva jedinica lokalne samouprave aktivno uključila u ovaj pilot projekat, kroz dodjelu kancelarijskog prostora za sjedište „Hilfswerk Kuće podrške“ i subvencioniranje troškova dnevne njege za nekoliko najugroženijih stanovnika ove općine.