Sutra sjednice Općinskog vijeća Centar

Nastavak 31. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar bit će održan u četvrtak, 28. septembra 2023. godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1. Nakon završetka 31., održat će se trideset i druga redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo.
Sutra sjednice Općinskog vijeća Centar

Dnevni red 31. redovne sjednice Općinskog vijeća:

1. Vijećnički sat

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja

4. Prijedlog Odluke o dodjeli stanova na privremeno korištenje

5. Prijedlog Odluke o dodjeli i prodaji zamjenskih stanova u novoizgrađenim objektima

6. Prijedlog odluke o prestanku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (parcela označena kao k.č. 1188/15, k.o. Sarajevo VI)

7. Prijedlog odluke o prestanku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (parcela označena kao k.č. 1631/3, k.o. Sarajevo VI)

8. Izvještaj komisije za praćenje projekta rekonstrukcije terena na stadionu Asim Ferhatović Hase

9. Dokument Okvirnog budžeta Općine Centar za 2024.–2026. godinu - informacija

10. Informacija o izgradnji stambeno-poslovnog objekta lamela tranzit Soukbunar br. 

 

Dnevni red 32. redovne sjednice Općinskog vijeća:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. vanredne sjednice

2. Usvajanje zapisnika sa 8. vanredne sjednice

3. Vijećnički sat

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Centar Sarajevo

5. a) Prijedlog odluke o potvrđivanju konačnog prijedloga rang liste za dodjelu stana u zakup koji se nalazi na adresi Josipa Vancaša 18/pr, Sarajevo, površine 69 m2,

b) Prijedlog odluke o potvrđivanju konačnog prijedloga rang liste za dodjelu stana u zakup koji se nalazi na adresi Buka 1/1, Sarajevo, površine 83 m2,

c) Prijedlog odluke o potvrđivanju konačnog prijedloga rang liste za dodjelu stana u zakup koji se nalazi na adresi Pruščakova 5/3, Sarajevo, površine 39 m2,

6. Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama:

a)Alekse Šantića 8/III

b)Ćemaluša 2/VP

c)Nikole Kašikovića 7

d)Maršala Tita 54 (suteren)

7. Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama:

a)Branilaca Sarajeva 22

b)Ferhadija 3 (dvorište)

c)Hiseta 11

8. Prijedlog odluke o formiranju odbora, dodjelu priznanja i izboru najboljeg projekta/aktivnosti mjesne zajednice/savjeta mjesne zajednice

29.11.2023.
VETERINARSKA STANICA SARAJEVO
Načelnik Mandić uručio opremu i sredstava za hiruršku salu
29.11.2023.
SEDAM SUGRAĐANA POGINULO U HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA
Obilježena godišnjica stradanja naših sugrađana
Više vijesti