Održane dvije redovne sjednice Općinskog vijeća Centar

Danas su u velikoj sali Općine Centar održane nastavak 31. i 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo.

Vijećnici su na sjednici većinom glasova podržali Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja. 

Većinsku podršku vijećnika dobile su i Odluka o dodjeli stanova na privremeno korištenje kao i  Odluka o dodjeli i prodaji zamjenskih stanova u novoizgrađenim objektima.

Vijeće nije podržalo usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Centar Sarajevo.

Na održanoj sjednici Vijeće je usvojilo i Odluku o dodjeli u zakup stana u Ulici Vrazova broj 5/4 Milomiru Kovačeviću, kao i Odluku o prestanku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (parcela označena kao k.č. 1631/3, k.o. Sarajevo VI).

Podršku Općinskog vijeća nije dobila Odluka o prestanku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (parcela označena kao k.č. 1188/15, k.o. Sarajevo VI)

Izvještaj komisije za praćenje projekta rekonstrukcije terena na stadionu Asim Ferhatović Hase također je dobio potrebnu većinu glasova Općinskog vijeća. 

Vijećnicima je prezentiran Dokument okvirnog budžeta Općine Centar za 2024.–2026. godinu u vidu informacije, a također vijećnici su k znanju primili i informaciju o izgradnji stambeno-poslovnog objekta lamela tranzit Soukbunar br. 39.

Nakon toga podržani su i prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova Komisije za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa. 

Vijećnici su podržali i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Centar Sarajevo.

Potrebnu većinu glasova Općinskog vijeća dobile su i odluke o potvrđivanju konačnog prijedloga rang liste za dodjelu stana u zakup i to na adresama Josipa Vancaša 18/pr površine 69 m2; Buka 1/1 površine 83 m2; Pruščakova 5/3 površine 39 m2.

Na sjednici su usvojene i odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama: Alekse Šantića 8/III, Ćemaluša 2/VP, Nikole Kašikovića 7 i Maršala Tita 54 (suteren), kao i odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulici Dalmatinska 2/III.

Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama Branilaca Sarajeva 22, Ferhadija 3 (dvorište) i Hiseta 11 dobili su potrebnu većinu glasova vijećnika. 

Usvojena je i Odluka o formiranju odbora za dodjelu priznanja i izboru najboljeg projekta/aktivnosti mjesne zajednice/savjeta mjesne zajednice.

Nakon toga podržani su i prijedlozi odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika Općinske izborne komisije, te članova Drugostepene komisije za odlučivanje po žalbama na odluke Etičke komisije. Usvojena je i odluka o imenovanju i razrješenju članova Komisije za poslove iz stambene oblasti, razrješenju i imenovanju predsjednice Komisije za Statut i propise.

Na kraju sjednice Općinskom vijeću je prezentiran Izvještaj o radu Komisije za opoziv načelnika Općine Centar.

29.11.2023.
VETERINARSKA STANICA SARAJEVO
Načelnik Mandić uručio opremu i sredstava za hiruršku salu
29.11.2023.
SEDAM SUGRAĐANA POGINULO U HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA
Obilježena godišnjica stradanja naših sugrađana
Više vijesti