USAID PROJEKAT „DIASPORA INVEST“ U SARADNJI SA OPĆINOM CENTAR

Objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva

Objavljen je javni poziv koji se odnosi na dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen za podršku kvalifikovanih i registrovanih mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) na području općine Centar.
Objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva

Poziv je otvoren u saradnji sa USAID projektom „Diaspora Invest“, sa ciljem poticanja direktnih investicija uz saradnju sa dijasporom. 

Pozivaju se sva kvalifikovana mikro, mala i srednja preduzeća da podnesu prijave u okviru ovog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava najkasnije do 31. oktobra 2023. godine do 16 sati.

Bilo koja kompanija koja je zainteresovana za prijavu na javni poziv Fonda za dodjelu bespovratnih sredstava USAID Diaspora Invest projekta mora podnijeti zahtjev na engleskom ili na jezicima BiH. 

Popunjen obrazac treba dostaviti u elektronskoj verziji, a elektronsku prijavu treba popuniti i učitati sa popratnim dokumentima koristeći online verziju dostupnu na sljedećem linku: www.grant.diasporainvest.ba.

Više informacija o javnom pozivu možete naći na sljedećem linku:  https://www.fmi-inc.net/opportunities/municipal-diaspora-facility-small-grant-fund/.

20.06.2024.
ZA PODRŠKU PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA 20.000 KM
Načelnik Mandić posjetio Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu „Seljo“
20.06.2024.
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE CENTAR
Izdato crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka
20.06.2024.
JU „CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO“
Jedinstvena radionica i predavanje o mangama
Više vijesti