PODRŠKA TRGOVCIMA POJEDINCIMA

Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava

Na web stranici Općine Centar i u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ u ponedjeljak, 16. oktobra 2023. godine objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih za podršku poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu.
Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava

Kako je navedeno u javnom pozivu finansijska sredstva su namijenjena za nabavku sirovina, repromaterijala, promociju djelatnosti, proizvoda i usluga, plaćanje dospjelih obaveza (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje uposlenih, zakup poslovnog prostora), te za druge aktivnosti vezane za održivost i razvoj djelatnosti.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica koja obavljaju trgovačku djelatnost na području Općine Centar Sarajevo i koja ispunjavaju slijedeće opće kriterije: da je djelatnost registrovana za obavljanje trgovine na malo na jednom prodajnom mjestu (trgovačka radnja) ili trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinac, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17); da je sjedište djelatnosti registrirano na području Općine Centar Sarajevo; da je djelatnost registrirana, najkasnije, do dana objave Javnog poziva; da su obaveze prema Općini Centar Sarajevo i dobijena sredstva po prethodnim Javnim pozivima/Programima/Projektima izmirena; da imaju otvoren i aktivan račun u banci, koji se vodi na ime registrovane djelatnosti.

Finansijska sredstva će biti dodijeljena u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo, a u maksimalnom iznosu do 500 KM po prijavi.

Zahtjev/prijavu zainteresovani mogu zajedno sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, podnijeti direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Služba za LER i mjesnu samoupravu (Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo), sa naznakom „Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih za podršku poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu“

Javni poziv je otvoren do 26. oktobra 2023. godine. Nakon ovoga roka zaprimljeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 033/223-269.

Javni poziv zajedno sa prijavnim i izvještajnim obrascima moguće je  preuzeti na sljedećem linku: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi   

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti