„DIJALOG ZA MLADE“

Mladi općine Centar iznijeli stavove o potrebama mladih

U Centru za kulturu i mlade Općine Centar jučer je održan interaktivni sastanak sa mladima „Dijalog za mlade“ sa područja ove lokalne zajednice, a koji je organizovao Institut za razvoj mladih „KULT“ u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu.

Na ovom sastanku, učesnici/e su imali/e priliku iznijeti i razmijeniti mišljenja o prioritetnim oblastima djelovanja mladih, te predlagati konkretne inicijative na kojima je potrebno raditi u narednom periodu. Kao prioritetne oblasti djelovanja mladih istaknute su oblasti aktivizma, sporta, kulture, kao i općenita komunikacija između mladih i lokalne uprave. Govornica Aida Dolić, koja dolazi ispred UNDP-a, je imala priliku pričati sa mladima i čuti njihova mišljenja i prijedloge. Učesnici/e su bili učenici/e Prve gimnazije, Sarajevo.

Anela Mekić i Faris Bečić, angažovani u Općini Centar u okviru ReLOaD2, prenijeli su svoja iskustva i stavove. Također, Esma Brulić, najmlađa učesnica „Dijaloga sa mladima“ imala je priliku podijeliti svoje iskustvo sa „Ljetnim kampom aktivizma u zajednici“ koji se održavao u Konjicu u mjesecu augustu 2023. godine.

Kroz ovaj način angažmana mladih direktno se utiče na povećavanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osigurava i osnažuje njihov potencijal.

„Dijalog sa mladima“ je proces konsultacija između donositelja odluka i mladih, koji osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih impulsa pri donošenja odluka i oblikovanja politika za mlade. Dakle, u cilju boljeg razumijevanja položaja mladih, veoma je važno da se mišljenja, stajališta i potrebe mladih i organizacija mladih uzmu u obzir pri utvrđivanju i kreiranju programa koji se odnose na mlade. Realizuje se u okviru ReLOaD2 projekta, koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija.

Jučerašnjem sastanku prisustvovala je i dopredsjedavajuća Općinskog vijeća Sara Arslanagić i saradnik za mlade Općine Centar Samir Arnautović.

21.02.2024.
ORGANIZACIONI ODBOR ODRŽAO SJEDNICU
Svečana sjednica Općinskog vijeća Centar povodom Dana nezavisnosti BiH
21.02.2024.
REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - RELOAD2
U Općini Centar održan četvrti mentorski sastanak
Više vijesti