NOVI PRAVILNICI ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Prijedlog povećanja mjesečnih iznosa stipendija na 150 KM za učenike i 200 KM za studente

Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport pripremila je dva nova prijedloga pravilnika za stipendiranje učenika i studenata sa ciljem povećanja pojedinačnih iznosa za stipendije učenika i studenata sa područja ove lokalne zajednice.
Prijedlog povećanja mjesečnih iznosa stipendija na 150 KM za učenike i 200 KM za studente

Riječ je o Pravilniku za stipendiranje nadarenih učenika i studenata  „Prof.dr. Husein Kulenović“ i Pravliniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima na osnovu socio-ekonomskog statusa.

Imajući u vidu da je u prethodnom periodu došlo do povećanja cijena svih proizvoda, a samim tim i školskog  pribora odnosno udžbenika koji se koriste, novim prijedlogom pravilnika povećani su iznosi pojedinačnih stipendija za učenika i studente. 

Novim prijedlozima pravilnika stipendije za učenike su povećane sa 70 KM odnosno 90 KM na 150 KM, a za studente sa 100 KM odnosno 110 KM na 200 KM.

Dakle, učenici će umjesto 700 KM/900 KM dobivati 1350 KM, dok studenti umjesto 1000 KM/1100 KM dobit će 1800 KM stipendiju na godišnjem nivou. 

Novim Pravilnikom za stipendiranje nadarenih učenika i studenata  „Prof.dr. Husein Kulenović“ u prvi plan se želi staviti rezultat koji učenici i studenti ostvaruju u toku školovanja i studiranja. U tom slučaju učenici i studenti sa visokim prosjekom ocjena ne trebaju dokazivati svoj porodični i socijalni status, niti dostavljati dodatnu dokumentaciju. Dovoljno je samo da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da imaju prebivalište na području općine i da su ostvarili dobar rezultat u školi/fakultetu. Učenici sa prosjekom 5,00 i studenti sa prosjekom 9,50 i 10,00  imaju apsolutnu prednost pri dobijanju stipendije. 

Ranije su kandidati prilikom prijave na javni poziv morali dostavljati kućnu listu, dokaz o primanjima za sve članove domaćinstva, platne liste, čekove od penzije, potvrde sa biroa o nezaposlenosti, kao i ostalu dokumentacija kojom se dokazivao radno-pravni status, a novim pravilnikom uvedene su administrativne olakšice za nadarene učenike i studente. 

S druge strane izradom Pravilnika o dodjeli stipendije učenicima i studentima nižeg  socijalno - ekonomskog statusa u prvi plan se želi staviti socijalni i ekonomski status kandidata, pored uspjeha koji su postigli u toku školovanja. Kandidati će moći ostvariti dodatne bodove po predviđenim kriterijima i na taj način steći određenu prednost u ostvarivanju prava. Ovim pravilnikom apsolutnu prednost za dobijanje stipendije imaju učenici odnosno studenti bez oba roditelja bez obzira na ostale kriterije. 

Prijedlozi navedenih pravilnika za stipendiranje učenika i studenata upućeni su Općinskom vijeću na usvajanje, a razmatrat će se na sjednici koja je zakazana za četvrtak, 26. oktobar 2023. godine.