INICIJATIVA VIJEĆA RODITELJA I AKTIVA DIREKTORA

Povećana novčana sredstva za školske užine

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić danas je zajedno sa pomoćnicama Lejlom Dizdarević i Amrom Hašimbegović Vučković posjetio Osnovnu školu „Alija Nametak“ gdje ih je ugostila direktorica škole Nerminka Hadžić.

Naime, Vijeće roditelja Osnovne škole „Alija Nametak“ i aktiv direktora osnovnih škola uputili su inicijativu Općini Centar da se povećaju izdvajanja novčanih sredstava za školske užine za socijalno ugroženu djecu zbog sve učestalih povećanja tržišnih cijena hrane.  

Inicijativa je prihvaćena, a u cilju smanjenja socijalne isključenosti i omogućavanja užina za sve, u općinskom budžetu su povećana izdvajanja za užine za djecu čije se porodice nalaze u stanju socijalne potrebe i to za 50%. U ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu je osigurano 120.000 KM.

Načelnik Mandić je obišao i školsku kantinu, obnovljene prostorije škole uz pomoć sredstava Općine, te djecu u produženom boravku sa kojima se družio i razgovarao.

-Opština Centar Sarajevo u okviru donošenja konkretnih mjera i odluka, a u cilju zadovoljavanja potreba svih građana, smatra da užina u školama mora biti besplatna za najugroženije kategorije, jer svakom djetetu se trebaju obezbijediti adekvatni uslovi za razvoj i obrazovanje, ovom prilikom poručio je načelnik Mandić.

Projekat pomoći u plaćanju užine učenicima osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo se realizira putem osnovnih škola za učenike, čije se porodice nalaze u stanju socijalne potrebe, na prijedlog škole i uz verifikaciju nadležne službe Općine.

Osnovne škole svake godine Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar dostavljaju spiskove sa imenima učenika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno koji ostvaruju pravo na dodatak na djecu koji je i jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na besplatnu užinu, na osnovu čega pomenuta služba provjerava stanje na terenu i donosi odluku o ispunjavanju prava na ovaj vid pomoći.

Današnjem obilasku škole prisustvovala je i predsjednica Vijeća roditelja OŠ „Alija Nametak“ Ajla Mavrić Gavranović, te se zahvalila načelniku Mandiću i Općini Centar za podršku i saradnju koju Općina Centar pruža svim učenicima.