OPĆINA CENTAR I UDRUŽENJE „DABSTER“

Projekat „Razvojna gimnastika – Baby fitness“

Općina Centar u saradnji sa udruženjem „Dabster“ realizira projekat pod nazivom „Razvojna gimnastika – Baby Fitness“ za bebe sa navršenih 6 mjeseci starosti sa područja općine Centar.

Realizacija ovog projekta započela je 2. oktobra u prostorijama Društvenog centra Općine Centar smještenog u Ulici Muhameda Kantardžića 3, a trajat će još naredna dva mjeseca.

Projekat je podržan u okviru javnog poziva organizacijama civilnog društva, a sa ciljem poticanja motoričkog razvoja beba.

Naime, jednostavne vježbe razvojne gimnastike mogu se primjeniti u svakodnevnom ophođenju sa bebama, a roditelji kroz aktivni pristup preuzimaju ulogu trenera.

-U projektu učestvuje aktivno 15 beba od navršenih šest mjeseci zajedno sa svojim roditeljima. Izuzetno vodimo računa o kapacitetu prostora i broju učesnika, pošto su to male bebe koje tek grade svoj imunološki sistem. Vježbe se odvijaju uz stručni nadzor edukatora, fizioterapeuta, defektologa-somatopeda i kineziologa, koji sve vrijeme pokazuju vježbe koje onda majke ili očevi rade zajedno sa svojim bebama, kazala nam je predsjednica Udruženja Dabster Anida Kapo-Gurda.

Ovim projektom će se u značajnoj mjeri uticati na mobilizaciju svih čula kod beba, omogućiti senzorna integracija, poboljšati učinkovitost vestibularnog sistema (čula ravnoteže) i orijentaciju beba u prostoru, te dodatno stimulisati procese u centralnom sistemu koji pospješuju nervno sazrijevanje bebe.

Tokom radionica razvojne gimnastike za roditelje su obezbijeđene  edukativne radionice i predavanja:

· predavanje doktora/pedijatra na temu „Razvojne osobine beba od 6 mjeseci starosti”, (ukazati koja su to odstupanja na koja je potrebno obratiti pažnju i kako reagovati u slučaju istih);

· predavanje profesora na temu „Važnost i značaj grube motorike za pravilan rast i razvoj dojenčeta”,  (korisnicima pružiti teoretska i praktična znanja kada je u pitanju značaj i važnost razvoja grube motorike); 

· predavanje nutricioniste na temu  „Ishrana beba od 6 mjeseci starosti”, (roditelje uvesti u načine uvođenja krute hrane, odabir namirnica shodno uzrastu, pripremi istih kao i dati primjer nutritivno bogatog jelovnika koji je prilagođen polaznicima).

Na samom kraju projekta bit će održana završna manifestacija „Puzijada”, na kojoj će bebe pokazati savladane vještine, te će bez obzira na rezultate za sve bebe biti obezbijeđene nagrade.