ULICE ADILA GREBE I PATRIOTSKE LIGE

Uskoro započinje rekonstrukcija kanalizacione mreže

Na osnovu sporazuma o finansiranju radova kojeg su potpisali načelnik Općine Centar Srđan Mandić i direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Rusmir Salić, uskoro bi trebala započeti realizacija dva projekta rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulicama Adila Grebe i Patriotske lige.
Uskoro započinje rekonstrukcija kanalizacione mreže

Sredstva za realizaciju projekata u iznosu od 36.464 KM su obezbijeđena u ovogodišnjem budžetu Općine Centar. U Ulici Adila Grebe planirana je opravka priključne kanalizacione mreže. Prema predmjeru i predračunu radova, kojeg je nadležnoj općinskoj Službi za stambene i komunalne poslove dostavilo KJKP „Vodovod i kanalizacija“, prvo će biti urađeno mašinsko i ručno uklanjanje asfalta sa kolovoza, nakon čega slijedi iskop zemlje, te montažni radovi ugradnje novih keramičkih cijevi i priključnog spoja na reviziono okno. Kako nalažu građevinske norme sav građevinski otpad će biti odvučen na gradsku deponiju. 

 

U Ulici Patriotske lige planirana je rekonstrukcije javne fekalne kanalizacione mreže. Izvođač radova KJKP „Vodovod i kanalizacija“ će osigurati gradilište i postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, te mostove od čeličnih ploča za nesmetan saobraćaj motornih vozila i kretanje pješaka. Također u pripremnoj fazi projekta planirano je obilježavanje podzemnih instalacija komunalnih priključaka. Nakon mašinskog uklanjanja asfalta slijede zemljani i tesarski radovi. U okviru montažnih radova planirana je ugradnja 30 metara novih kanalizacionih cijevi sa kolektorom. Novoprojektovana kanalizaciona mreža promjera 300 mm će nakon toga biti spojena na postojeću mrežu gradskog odvodnog sistema. 

 

Na kraju realizacije ova dva projekta biće urađeno geodetsko snimanje i izrada elaborata podzemnih instalacija koji će biti predat u Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo zbog uvođenja u plansku dokumentaciju. 

 

Osim za izvođenje radova KJKP „Vodovod i kanalizacija„ je također zadužen za nadzor projekta i izradu potrebne projektne dokumentacije.

 

21.02.2024.
ORGANIZACIONI ODBOR ODRŽAO SJEDNICU
Svečana sjednica Općinskog vijeća Centar povodom Dana nezavisnosti BiH
21.02.2024.
REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - RELOAD2
U Općini Centar održan četvrti mentorski sastanak
Više vijesti