U ponedjeljak 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Trideset i treća redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u ponedjeljak, 20. novembra 2023. godine sa početkom u 15 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.
U ponedjeljak 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća koja je održana 28.09.2023. godine; 

2. Vijećnički sat 

3. Prijedlog odluke o organizaciji i djelokrugu općinskog organa uprave Općine Centar Sarajevo; 

4. Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu; 

5. Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu; 

6. Prijedlog Statuta Općine Centar Sarajevo; 

7. Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za period I-VI 2023. godine; 

8. Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu (za period 01.01.2023.-30.06.2023. godine; 

9. Izvještaj Općinske Komisije za procjenu šteta koje su nastale usljed obilnih padavina i bujica u mjesnim zajednicama Pionirska dolina i Nahorevo u mjesecu maju 2023. godine; 

10. Prijedlog odluke o upravljanju i zaštiti objekta Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina; 

11. Prijedlog pravilnika o dodjeli stipendije učenicima i studentima na osnovu socio-ekonomskog statusa; 

12. Prijedlog pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata „Prof. dr. Husein Kulenović; 

13. Prijedlog Rješenja broj 05-31-304/13-1 kojim se oglašava ništavim rješenje Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj: 05-31-304/13 od 11.09.2014. godine; 

14. Prijedlog rješenja broj 05/A-31-328/17 kojim se utvrđuje pravo vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u svrhu legalizacije administrativno-ambulantnog objekta u ulici Jukićeva 51; 

15. Prijedlog rješenja broj 05/A-31-656/19-1 kojim se oglašava ništavim Rješenje Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj: 05/A-31-656/19 od 29.07.2020. godine; 

16. Prijedlog zaključka o ispravci greške broj: 05-27-512/21 kojim se ispravlja greška u Rješenju Općinskog vijeća u pogledu upisanih idealnih dijelova na zemljištu; 

17. Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo putem javnog oglasa u ulicama: 

a) Čekaluša 27; 

b) Ćemaluša 2/II; 

c) Čobanija 6; 

d) Đoke Mazalića 1 (ulaz iz ulice Hiseta); 

e) Hamida Dizdara 2; 

f) Himze Polovine 25; 

g) Maršala Tita 33; 

h) Maršala Tita 54 (dvorište); 

i) Radićeva 9; 

j) Valtera Perića 7 (suteren); 

k) Vrazova 5. 

18. Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama: 

a) Ferhadija 1 (dvorište); 

b) Maršala Tita 56 (ulaz iz ulice Kulovića do br. 2-suteren); 

c) Ferhadija 10 (dvorište); 

d) Nova-Terezija (ugao). 

21.02.2024.
ORGANIZACIONI ODBOR ODRŽAO SJEDNICU
Svečana sjednica Općinskog vijeća Centar povodom Dana nezavisnosti BiH
21.02.2024.
REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - RELOAD2
U Općini Centar održan četvrti mentorski sastanak
Više vijesti