OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Načelnik Mandić ugostio predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a koji se u svijetu obilježava 3. decembra, načelnik Općine Centar Srđan Mandić zajedno sa pomoćnicom za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Amrom Hašimbegović Vučković ugostio je predstavnike Koordinacionog odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Fikreta Zuku i Almira Šahmaniju.

Naime Fikret Zuko je i predsjednik Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, a Almir Šahmanija je predsjednik Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo, a njihova udruženja su ujedno i dio Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. 

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. 

  -Ovo je novi pristup i zajednička saradnja koja ima za cilj poboljšanje položaja i unapređenja prava osoba sa invaliditetom. Opština Centar teži da postane inkluzivna lokalna zajednica i s tim u vezi želimo da uključimo u procese odlučivanja i donošenja odluka osobe sa invaliditetom i da na taj način senzibiliziramo javnost na širenje svijesti i razumijevanje potreba  osoba sa invaliditetom.  Dakle, svi građani moraju imati jednak tretman i da im se osiguraju jednaka i neotuđiva prava bez razlike i diskriminacije, poručio je načelnik Mandić.

Zuko je na početku sastanka naglasio da je Općina Centar prva općina u Kantonu Sarajevo koja je ugostila njihovo udruženje povodom ovog, za njih izuzetno važnog datuma.

-Namjera nam je da kreiramo jedinstven dokument koji će sumirati sve potrebe i otkloniti ograničenja i to na sistemski način, da zajedno sa osobama sa invaliditetom redoslijedom rješavamo probleme. Želimo omogućiti pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama, obrazovanju, kulturnim sadržajima, informacijama i komunikaciji u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i nadležnostima lokalne zajednice, a sve u cilju postizanja ravnopravnosti za uključivanje osoba sa invaliditetom u sve faze društvenog života, kazala je između ostalog pomoćnica Hašimbegović Vučković.

Obilježavanjem ovog datuma se teži podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, usvojenog od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1982. godine.

Kako bi se našim sugrađanima olakšao život i svakodnevna komunikacija Općina Centar realizuje niz projekata namijenjenih našim sugrađanima sa invaliditetom.

Općina će i u narednom periodu realizovati projekte koji za cilj imaju potpunu integraciju u društvo osoba sa invaliditetom.

21.02.2024.
ORGANIZACIONI ODBOR ODRŽAO SJEDNICU
Svečana sjednica Općinskog vijeća Centar povodom Dana nezavisnosti BiH
21.02.2024.
REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - RELOAD2
U Općini Centar održan četvrti mentorski sastanak
Više vijesti