JAVNI POZIV ZA KATEGORIJE ENERGETSKI SIROMAŠNIH DOMAĆINSTAVA

Građani imaju šest dana za dostavljanje prigovora na odbijenu prijavu

Na javni poziv za dodjelu sredstava sa pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, koji je bio otvoren u periodu od 23. oktobra do 10. novembra 2023. godine, nadležna služba Općine Centar je zaprimila oko 4.000 zahtjeva za pomoć našim sugrađanima.
Građani imaju šest dana za dostavljanje prigovora na odbijenu prijavu

Nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike okončalo postupak provjere, napravljena je preliminarna lista sa 152.488 domaćinstava iz Federacije BiH koji ispunjavaju kriterije javnog poziva za dodjelu novčane pomoći EU energetski siromašnim domaćinstvima. Zainteresiranim građanima je omogućen pristup privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava/kućanstava kroz elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka putem koje će, preko matičnog broja potencijalnog korisnika iz neke od kategorija domaćinstava/kućanstva biti u mogućnosti da provjeri status svog domaćinstva/kućanstva za dodjelu sredstava. Građani koji provjerom utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava/kućanstava, moći će Općini Centar podnijeti pisani prigovor kojim će uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih javnim pozivom. Preliminarnu listu i obrazac za prigovor zainteresovani mogu pronaći na sljedećoj web stranici pomenutog ministarstva: https://eupomoc.fmrsp.gov.ba/. Rok za dostavu prigovora je šest dana, odnosno do 12. decembra 2023. godine. Nakon isteka roka za prigovor, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kreirat će finalnu listu koja će biti poslana na usvajanje Vladi FBiH, te će nakon usvajanja konačne liste biti urađen transfer novca prema lokalnim jedinicama.

 

 

Od ukupnog broja prihvaćenih zahtjeva najveći broj aplikacija koje ispunjavaju uvjete čini kategorija penzionera (115.945 prihvaćenih prijava), zatim slijedi kategorija domaćinstava koja primaju dječiji dodatak (29.945 prihvaćenih prijava), dok je u kategoriji domaćinstava koju čine osobe koje primaju stalnu novčanu pomoć prihvaćeno 5.558 prijava. Zatim slijede kategorije domaćinstava koja čine samohrani roditelji (1.040 prihvaćenih prijava). Najveći broj domaćinstava koja ispunjavaju uslove poziva dolazi iz Tuzlanskog kantona, zatim slijede Zeničko-dobojski kanton i Kanton Sarajevo.

21.02.2024.
ORGANIZACIONI ODBOR ODRŽAO SJEDNICU
Svečana sjednica Općinskog vijeća Centar povodom Dana nezavisnosti BiH
21.02.2024.
REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - RELOAD2
U Općini Centar održan četvrti mentorski sastanak
Više vijesti