OD 11. DECEMBRA 2023. DO 3. JANUARA 2024. GODINE

Javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2024. godinu

Općinsko vijeće Centar je na 33. redovnoj sjednici, održanoj 30. novembra 2023. godine, usvojilo Nacrt budžeta Općine Centar za 2024. godinu kao i Nacrt odluke o njegovom provođenju, koji su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 20 radnih dana.
Javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2024. godinu

U današnjem izdanju dnevnog lista Oslobođenje, te na web stranici Općine Centar objavljen je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o ovom dokumentu koji u svom nacrtu iznosi 56.930.000 KM. U javnoj raspravi mogu učestvovati svi građani, pravna i fizička lica, vijećnici Općinskog vijeća Centar Sarajevo, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća, klubovi vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća, službe za upravu Općine Centar Sarajevo, mjesne zajednice, savjeti mjesnih zajednica, udruženja građana, te zainteresovane organizacije i zajednice sa područja općine Centar Sarajevo. Svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu moguće je dostaviti sekretarima mjesnih zajednica neposredno ili putem e-mail adresa koje možete pronaći na sljedećem linku: https://www.centar.ba/gradjani/mjesne-zajednice, te općinskoj Službi za finansije putem pošte na adresu Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1 Sarajevo), ili lično na protokol Općine Centar kao i putem e-maila: trezor@centar.ba.  Integralni tekst usvojenog Nacrta budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu, zajedno sa pregledom projekata komunalne infrastrukture koji su uvršteni u Nacrt budžeta, kao i izvještajem o provedenim javnim pozivima za dostavljanje prijedloga iz oblasti lokalno-ekonomskog razvoja i komunalne infrastrukture je objavljen na web stranici Općine Centar na sljedećem linku: https://www.centar.ba/opcina-centar/budzet.

Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu Općine Centar Sarajevo je također utvrdila dinamiku javnih rasprava koje će biti održane u velikoj sali Općine Centar u periodu od 11. decembra 2023. godine do 3. januara 2024. godine. Zainteresovani raspored javnih rasprava po mjesnim zajednicama Općine Centar mogu pronaći na sljedećim dokumentima.