Sutra sjednica Općinskog vijeća Centar

U četvrtak, 7. decembra 2023. godine u 15 sati, biće održana 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo u velikoj sali Općine Centar (Mis Irbina 1).
Sutra sjednica Općinskog vijeća Centar

                                                         D N E V N I  R E D:

 

1.    Prijedlog pravilnika o stipendiranju učenika i studenata „Prof. dr. Husein  Kulenović“,

 

2. Vijećnički sat,

 

3. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Centar Sarajevo za 2024. godinu,

 

4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park „Crni Vrh“ - izgradnja stambenog  ansambla u Ulici Omera Stupca,

 

5. Prijedlog odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja i datuma Općine Centar Sarajevo,

 

6. Prijedlog godišnjeg programa rada JU „Centar kulture i mladih“ Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu,

 

7. Prijedlog godišnjeg programa rada JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za 2024. godinu,

 

8. Informacija o obrascima periodičnog finansijskog izvještavanja za period od 1. januara do 30.septembra 2023. godine. 

 

21.02.2024.
ORGANIZACIONI ODBOR ODRŽAO SJEDNICU
Svečana sjednica Općinskog vijeća Centar povodom Dana nezavisnosti BiH
21.02.2024.
REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - RELOAD2
U Općini Centar održan četvrti mentorski sastanak
Više vijesti